Deltagerne i Projekt Femern Vækst var samlet til en inspirerende dag i fremtidens arbejdsmarkeds tegn.

Igennem de seneste 2 år har projekt Femern Vækst haft fuldt fokus på virksomhedsoptimering gennem vækstplaner og opkvalificering af medarbejdere og ledelse, med henblik på at gøre de deltagende virksomheder klar til Femern-projektet eller andre store opgaver.

En vigtig forudsætning for vækst og konkurrenceevne er evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men hvordan gør vi egentlig det i en fremtid med mangel på arbejdskraft og nye generationer med nye krav til deres arbejdsliv?

Dette spørgsmål var projektdeltagerne inviteret til at gå i dybden med ved en netværksdag i dejlige omgivelser på Adapteos kontorhotel i Rødbyhavn i går.

Megatrends og fremtidens medarbejdere

Projektledelsen havde til lejligheden sammensat et ”power couple” bestående af Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria og ekspert på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Marianne Danling, Copenhagen Capacity. Anne-Marie Dahl fortalte bl.a. om megatrends og forskellige scenarier for fremtiden og fremtidens generationer og deres krav til arbejdslivet og arbejdspladsen. Marianne Danling supplerede med en snak om muligheden for at løse udfordringen omkring mangel på arbejdskraft ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, samt en ærlig dialog omkring muligheder og udfordringer ved onboarding af mennesker med en anden kulturel baggrund end den danske.  

Virksomhederne blev udfordret på deres egne fremtidsforventninger

Dagen bød på et mix mellem oplæg og workshops, hvor deltagerne blev udfordret på deres forventninger til fremtidens attraktive arbejdsplads og bud på rekrutterings- og fastholdelsesstrategier i forskellige fremtidsscenarier.

Jeg har fået flere guldkorn med hjem. Bl.a. omkring hvad der i fremtiden skal til for at tiltrække og fastholde de unge, men også om hvor vigtigt det bliver at fastholde ”seniorkompetencer” i virksomheden. Synet på hvordan den unge digitaliserede generation med fordel kan kombineres med de ældre ”slowthinkers”, som lige tænker sig om en ekstra gang, inden der trykkes på knappen, synes jeg var rigtig spændende”, sagde Henriette Lund Pedersen, salgs- og marketingskonsulent hos vagtselskabet CS-vagt.

Der var en rigtig god dynamik og lyst til at bidrage med egne synspunkter og erfaringer blandt deltagerne. Derfor blev det en dag præget af gode grin, god dialog og brugbare input for alle.

Netværksdagen blev afsluttet med lidt snak og evaluering over en grillpølse under Rødbyhavns blå himmel.

Projekt "Femern Vækst" er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland.