KONTAKT

pA
00 : 19 / 01 : 04OFemern A/S gør klar til endnu et milliard-udbud på tunnel-projektet

Femern AS/S udbyder til foråret den store opgave med at etablere Femern Bælt-tunnelens spor- og kørestrømsanlæg til de elektriske tog.

Kontrakten har en værdi på omkreing 1,5 milliarder kroner.

Senest er der gennemført omfattende markedsundersøgelser, som skal sikre, at opgaven udbydes med den nyeste viden på området.

Ny udsigtsrampe skal give bedre indkig

Femern A/S vil give de mange besøgende på Femern-byggeriet et bedre indkig til Europas største byggeplads med opførelse af en ny udsigtsrampe ved Rødbyhavn.

Udsigtsrampen bliver op til 24 meter høj og udformes som en stor kompasnål pegende mod syd og det punkt, hvor tunnelen kommer til at gå i land i Tyskland.

Den nye udsigtsrampe ventes åbnet i begyndelsen af 2024

Femern-tunnelen giver erhvervs-boost

Femern Bælt-forbindelsen vil give erhvervsudviklingen på både den danske og tyske side et markant boost.

Eksisterende virksomheder vil få lettere adgang til nye markeder, og samtidig vil interessen for området øges blandt internationale investorer.

Det viser en analyse af potentialer og barrierer for investeringer i Femern Bælt Regionen, som Femern Belt Development har gennemført i samarbejde med en række danske og tyske partnere. 

Megaprojektet Femern Bælt-tunnelen skyder op

Det er et imponerende syn at følge tilblivelsen af Femern Bælt-tunnelen.

Øst for Rødbyhavn er entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors i færd med at anlægge den fabrik, der skal producere  tunnelelementerne, og hvorfra de færdige elementer skal sejles ud til deres blivende position i Østersøen. På billedet til højre ses anlægsprojektet, som det tager sig ud april 2023.

Vi følger anlægsarbejdet løbende med aktuelle fotos fra den store byggeplads stillet til rådighed af Femern A/S.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Nyhedsbrevet

FEMERN BELT UPDATE

Hold dig opdateret om Femern-projektet og udviklingen i Femern Bælt Regionen med nyhedsbrevet Femern Belt Update, der udsendes 10 gange årligt.


Portal for lejere og udlejere af boliger og erhvervslejemål

Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen øger behovet for midlertidige boliger til medarbejdere på projektet og erhvervslejemål til de udførende virksomheder.

Internetportalen Femern Belt Housing & Facilities formidler kontakten mellem lejere og udlejere af private boliger og erhvervslejemål. 

Portalen drives af Femern Belt Development. 

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Potentielle underleverandører samlet ét sted

Femern Belt Marketplace giver et samlet overblik over potentielle underleverandører og samarbejdspartnere.

De nemme måde at vise DIN virksomhed frem på - Den nemme måde for konsortier og entreprenører at finde kvalificerede underleverandører!

Femern Belt cup 2019