KONTAKT

pA
00 : 11 / 01 : 04OMiljøgodkendelse til tunnelfabrikken

Femern Link Contractors (FLC) har af Lolland Kommune fået den endelige miljøgodkendelse til at opføre tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn.

Godkendelsen omfatter også den efterfølgende produktion af elementerne, der skal blive til den færdige Femern Bælt-forbindelse.

Lolland-Falster Airport klar til opgradering

Million-investeringer i bl.a. nyt teknisk udstyr baner nu vejen for en opgradering af Lolland-Falster Airport fra at være en flyveplads til at kunne kalde sig lufthavn.

Investeringerne muliggør status som instrumentlufthavn, så flyvninger kan foretages i al slags vejr.

Enorm effekt af varig tunnelfabrik 

Regeringen vil arbejde for at gøre tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn varig, så den også skal producere elementer til andre fremtidige store infrastrukturprojekter.

Tunnelelementfabrikken kan blive et kraftcenter med enorm betydning både lokalt og for hele samfundet.

Megaprojektet Femern Bælt-tunnelen skyder op

Det er et imponerende syn at følge tilblivelsen af Femern Bælt-tunnelen.

Øst for Rødbyhavn er entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors i færd med at anlægge den arbejdshavn, der skal modtage materialerne til produktionen af tunnelelementerne, og hvorfra de færdige elementer skal sejles ud til deres blivende position i Østersøen. På billedet til højre ses anlægsprojektet, som det tager sig ud primo maj 2021.

Vi følger anlægsarbejdet løbende med aktuelle fotos fra den store byggeplads stillet til rådighed af Femern A/S.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Nyhedsbrevet

FEMERN BELT UPDATE

Hold dig opdateret om Femern-projektet og udviklingen i Femern Bælt Regionen med nyhedsbrevet Femern Belt Update, der udsendes 10 gange årligt.


Portal for lejere og udlejere af boliger og erhvervslejemål

Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen øger behovet for midlertidige boliger til medarbejdere på projektet og erhvervslejemål til de udførende virksomheder.

Internetportalen Femern Belt Housing & Facilities formidler kontakten mellem lejere og udlejere af private boliger og erhvervslejemål. 

Portalen drives af Femern Belt Development. 

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Ny mulighed for erhvervslivet: "Femern Vækst"

Projekt "Femern Vækst" tilbyder virksomheder, der ønsker at blkive underleverandører på Femern-projektet, en ny mulighed for at identificere deres vækstmuligheder og opgradere både på organisatorisk, ledelses- og medarbejderniveau.
Din virksomhed kan stadig nå at være med!
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Potentielle underleverandører samlet ét sted

Femern Belt Marketplace giver et samlet overblik over potentielle underleverandører og samarbejdspartnere.

De nemme måde at vise DIN virksomhed frem på - Den nemme måde for konsortier og entreprenører at finde kvalificerede underleverandører!