KONTAKT

pA
00 : 25 / 01 : 04ODanmarks største byggeplads

Anlæggelsen af Danmarks største byggeplads er i gang i Rødbyhavn. Tunnelfabrik, betonalæg, kontorbygninger og boligområder skyder op.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors gør klar til udbud af arbejder i milliardklassen til underleverandører.

Nakskov-firma lander Femern-ordre

Aktiv El A/S har indgået aftale om at udføre elektriske installationer, vedligeholdelse og VVS-arbejder for Femern Link Contractors på entreprenørkonsortiets arbejdspladser i Rødbyhavn.

Ordren er i million-klassen, og Aktiv El regner med at ansætte yderligere 5-10 medarbejdere til at løse opgaven.

Ny badestrand ved Rødbyhavn

Femern A/S anlægger en ny badestrand ved Rødbyhavn som en del af Femern Bælt-projektet.

Badestranden er en del af en nyt stort naturområde, der kan tages i brug i sommeren 2021.


Megaprojektet Femern Bælt-tunnelen skyder op

Det er et imponerende syn at følge tilblivelsen af Femern Bælt-tunnelen.

Øst for Rødbyhavn er entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors i færd med at anlægge den arbejdshavn, der skal modtage materialerne til produktionen af tunnelelementerne, og hvorfra de færdige elementer skal sejles ud til deres blivende position i Østersøen.

På billedet til højre ses anlægsprojektet, som det tager sig ud sidst i februar 2021.

Vi følger anlægsarbejdet løbende med aktuelle fotos fra den store byggeplads stillet til rådighed af Fehmarn Belt Contractors.


Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Nyhedsbrevet/Newsletter

FEMERN BELT UPDATE

Hold dig opdateret om Femern-projektet og udviklingen i Femern Bælt Regionen.

Keep updated on the Fehmarn Belt fixed link and of developments in the Fehmarn Belt Region.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zur Fehmarnbelt-Querung und den Entwicklungen in der Fehmarn-Region.

Portal for lejere og udlejere af boliger og erhvervslejemål

Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen øger behovet for midlertidige boliger til medarbejdere på projektet og erhvervslejemål til de udførende virksomheder.

Internetportalen Femern Belt Housing & Facilities formidler kontakten mellem lejere og udlejere af private boliger og erhvervslejemål. 

Portalen drives af Femern Belt Development. 

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Ny mulighed for erhvervslivet: "Femern Vækst"

Projekt "Femern Vækst" tilbyder virksomheder, der ønsker at blkive underleverandører på Femern-projektet, en ny mulighed for at identificere deres vækstmuligheder og opgradere både på organisatorisk, ledelses- og medarbejderniveau.
Din virksomhed kan stadig nå at være med!
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Potentielle underleverandører samlet ét sted

Femern Belt Marketplace giver et samlet overblik over potentielle underleverandører og samarbejdspartnere.

De nemme måde at vise DIN virksomhed frem på - Den nemme måde for konsortier og entreprenører at finde kvalificerede underleverandører!