KONTAKT

pA
00 : 21 / 01 : 04OMonteringen af 9.000 tons stål til tunnelfabrikken i gang

Give Steel A/S har påbegyndt montage af stålkonstruktionen til den første af i alt tre produktionshaller, hvor tunnelelementerne til Femern-Bælt forbindelsen skal produceres.
Montagearbejdet omfatter mere end 9.000 tons stålkonstruktion, der skal blive til i alt tre produktionshaller i Rødbyhavn.

Hallerne ventes færdige i slutningen af 2022.

Nye Femern-udbud skaber åbninger til danske virksomheder

”Selvom der er tale om kontrakter af betydelig størrelse, vil også de kommende to udbud på Femern-projektet skabe åbninger for små og mellemstore danske virksomheder,” påpeger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.
​​​​​​​Udbuddene fra Femern A/S omfatter elektriske og mekaniske installationer  samt anlæggelse af en transformatorstation, der skal levere strøm til tunnelens installationer og til togene.

Femern-projektet tiltrækker investorer 

En række virksomheder har allerede etableret afdelinger eller filialer på Lolland for at komme tættere på Femern-byggeriet.

Milliard-projektet har øget investorernes fokus på Lolland, hvor fremtiden ifølge erhvervsorganisationen Business LF tegner lys, og også i Nordtyskland er forventningerne store.

Megaprojektet Femern Bælt-tunnelen skyder op

Det er et imponerende syn at følge tilblivelsen af Femern Bælt-tunnelen.

Øst for Rødbyhavn er entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors i færd med at anlægge den fabrik, der skal producere  tunnelelementerne, og hvorfra de færdige elementer skal sejles ud til deres blivende position i Østersøen. På billedet til højre ses anlægsprojektet, som det tager sig ud november 2021.

Vi følger anlægsarbejdet løbende med aktuelle fotos fra den store byggeplads stillet til rådighed af Femern A/S.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Nyhedsbrevet

FEMERN BELT UPDATE

Hold dig opdateret om Femern-projektet og udviklingen i Femern Bælt Regionen med nyhedsbrevet Femern Belt Update, der udsendes 10 gange årligt.


Portal for lejere og udlejere af boliger og erhvervslejemål

Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen øger behovet for midlertidige boliger til medarbejdere på projektet og erhvervslejemål til de udførende virksomheder.

Internetportalen Femern Belt Housing & Facilities formidler kontakten mellem lejere og udlejere af private boliger og erhvervslejemål. 

Portalen drives af Femern Belt Development. 

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Ny mulighed for erhvervslivet: "Femern Vækst"

Projekt "Femern Vækst" tilbyder virksomheder, der ønsker at blkive underleverandører på Femern-projektet, en ny mulighed for at identificere deres vækstmuligheder og opgradere både på organisatorisk, ledelses- og medarbejderniveau.
Din virksomhed kan stadig nå at være med!
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Potentielle underleverandører samlet ét sted

Femern Belt Marketplace giver et samlet overblik over potentielle underleverandører og samarbejdspartnere.

De nemme måde at vise DIN virksomhed frem på - Den nemme måde for konsortier og entreprenører at finde kvalificerede underleverandører!