X (Twitter) live feed

Vordingborg vil være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi

Vordingborg Kommune er i fuld gang med at realisere planen om at blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Planen er et centralt element i den Erhvervsmasterplan 2030, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 i samarbejde med Vordingborg...

Nye EU-midler til Femern-forbindelsen

EU’s medlemslande har på et møde 16. juli godkendt Europa-Kommissionens indstilling til tildeling af støttemidler til europæiske transportinfrastrukturprojekter. Danmark modtager 1.478 mia. kroner i støtte til infrastrukturprojekter, heraf 1,2 mia...

Sommerhilsen fra Femern Belt Development

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development gør status over Femern-forbindelsen og sender en sommerhilsen til borgerne i Region Sjælland.

Kæmpemæssigt specialfartøj tages i brug på Femern-projektet

Hovedentreprenøren på Femern-Bælt forbindelsen, Femern Link Contractors (FLC), har fået specialbygget et kæmpemæssigt marinefartøj. Fartøjets funktion er at etablere et ensartet leje af grus og sten på havbunden, inden de kæmpemæssige og tonstunge...

Transportministeriet åbner for genbrug af den gamle Storstrømsbro

Transportministeriet vil nu undersøge mulighederne for at genbruge den gamle Storstrømsbro, der er dømt til nedrivning i 2027. En række lokale forslag til delvis udnyttelse af den gamle bro er i spil til eksempelvis kystsikring eller kunst. De...

Frem mod fremtidens Femern Bælt Region

Femern-forbindelsen gør Østdanmark landfast med Tyskland og det øvrige Europa, når den efter planen står klar i 2029.

Dermed opstår en ny dynamisk grænseregion, Femern Bælt Regionen, med nye muligheder for vækst og udvikling: Attraktive arbejdspladser, markeder, uddannelser og kulturelt samspil.

Læs mere
femern-fyrtårn-femern-belt-development
Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Læs mere
fakta om Femern forbindelsen
Fakta om Ringsted-Femern Banen

Ringsted Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

Læs mere
ringsted-femern-banen-femern-belt-development