Brødtekst

medarbejdere-femern-belt-development

Fonden Femern Belt Development er en erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er medvirken til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland samt i medvirken til realiseringen og styrkelse af kendskabet til Femern Bælt Regionen, som bliver en realitet med anlæggelsen af den faste Femern Bælt-forbindelse. 

Dansk-tyske relationer
Femern Belt Development er aktiv deltager i en række initiativer og projekter indenfor politik, erhverv, sport og kultur, ikke mindst med det formål at skabe dansk-tyske relationer mellem mennesker, foreninger, kulturelle institutioner og erhvervsvirksomheder.

Vi har et tæt partnernetværk på såvel den danske som tyske side af Femern Bælt. 
 

Medarbejdere og bestyrelse
Femern Belt Development har p.t. syv medarbejdere samlet på adressen Vestre Kaj 50 C, Rødbyhavn, 4970 Rødby.

Fonden ledes af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Region Sjælland, regionens kommuner, DI, LO samt erhvervslivet i regionen.
 

Aktuelle initiativer og projekter
Femern Belt Development er aktuelt aktiv med disse initiativer og projekter:

Fonden Femern Belt Developments vedtægter(pdf) 

Retningslinjer for god fondsledelse(pdf)