Tunnelelementfabrikken, der er under anlæggelse i Rødbyhavn, skal måske arbejde for andre end Femern-forbindelsen. Foto: Femern A/S

I Folketinget er der bred politisk enighed om at forlænge livet på fabrikken, der skal levere tunnelrørene til Femern-forbindelsen.

Oprindelig var det planen, at fabrikken rives ned, når det sidste Femern-element er produceret.

Men nu er det et politisk ønske, at fabrikken i tiden herefter skal producere elementer til andre projekter.

Det kunne blive den nye havnetunnel i København, en kommende Kattegatforbindelse, en ny Limfjordsforbindelse og en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Fremstilling af elementer til kommende danske energiøer og også leverancer til udenlandske infrastrukturprojekter har været nævnt som muligheder.

Godt for beskæftigelsen
I den infrastrukturaftale, et bredt udvalg af partier i Folketinget indgik i juni i år, fremhæves fastholdelse af lokale arbejdspladser på Lolland og en billiggørelse af fremtidige infrastrukturprojekter som vægtige argumenter for at bevare tunnelelementfabrikken efter Femern-projektets færdiggørelse.

Det statslige selskab Sund & Bælt har fået opgaven at udfærdige en model for ejerskab og drift af fabrikken, som bl.a. harmonerer med EU-reglerne om fri konkurrence.

Staten kan som udgangspunkt ikke stå for driften af fabrikken og heller ikke forlange af en entreprenør, at denne skal benytte tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn som produktionssted.

Men staten kan stille fabrikken til rådighed for entreprenøren og gøre vilkårene så attraktive, at entreprenøren har svært ved at sige nej.

”Bygherre leverer-model”

claus-baunkjær-femern-belt-development
Direktør Claus F. Baunkjær, Sund & Bælt skal skabe fremtidsløsning. Arkivfoto: Femern A/S

Den tidligere administrerende direktør for Femern A/S, Claus F. Baunkjær, der nu er direktør i Sund & Bælt Holding A/S, har fået opgaven med at skabe en brugbar løsning.

”Vi kigger på en model, hvor det næste store infrastrukturprojekt, vi udbyder til private entreprenører, vil indeholde en bestemmelse om, at den pågældende kan benytte fabrikken. Vi stiller den til rådighed, og så kan de anvende den på samme måde som FLC (entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, red.) anvender den”, siger Claus F. Baunkjær til Lolland-Falsters Folketidende.

Han kalder det en ”bygherre leverer-model”.

I arbejdet med at finde en model for fremtiden forhandler Sund & Bælt i øjeblikket bl.a. med Femern Link Contractors, der er i gang med at bygge fabrikken, som skal drifte den i Femern-projektets anlægsperiode, og som også ifølge de oprindelige planer skulle stå for at rive den ned.