Regeringen og Femern A/S har aftalt at oprette et lokalt myndighedscenter ved Femern-byggeriet, som skal sikre trygge og ordentlige arbejdsvilkår for danske og udenlandske arbejdstagere, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.
Arbejdet med at etablere den faste forbindelse over Femern Bælt er i gang, og det har løbende betydet, at stadigt flere danske og udenlandske arbejdstagere er ansat på byggepladsen i Rødbyhavn.

Center placeres i Rødbyhavn
På baggrund af bl.a. en sag om manglende arbejdstilladelser hos 28 russiske søfolk på to slæbebåde, der var beskæftiget på Femern-byggeriet, har der været drøftelse med Femern A/S om, hvordan tilsynet med anlægsarbejdet kan styrkes og være med til at sikre et godt arbejdsmiljø.
Konkret er det aftalt, at der etableres et lokalt myndighedscenter tæt på Femern-byggeriet i Rødbyhavn. Det nye myndighedscenter skal være med til at sikre trygge arbejdsvilkår og ordentlige forhold for de ansatte på byggeriet, og at anlægsarbejdet foregår inden for lovgivningens rammer.

Retfærdige og trygge arbejdsvilkår
Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:
”Som beskæftigelsesminister har jeg selvfølgelig et skarpt fokus på retfærdige og trygge arbejdsvilkår. Derfor er jeg meget glad for, at der nu etableres et lokalt myndighedscenter ved Femern-byggeriet i Rødbyhavn, hvor Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder vil have mulighed for at sikre trygge arbejdsforhold for arbejderne på byggeriet.”
”Derudover er jeg stolt over at være med til at sætte et nødvendigt fokus på arbejdsmiljøet på større infrastrukturprojekter, hvor mange både danske og udenlandske er beskæftiget,” siger Peter Hummelgaard.

3F hilser centeret velkommen
Claus von Elling, formand for Byggegruppen i 3F, hilser regeringens initiativ på Femern-byggeriet velkommen.
”Det er en god, proaktiv indsats. Vores erfaringer fra andre store byggerier som metroen, supersygehusene og Storstrømsbroen er, at der er behov for at have ressourcer tæt på byggepladsen. Både til at orientere medarbejderne om lønvilkår og rettigheder, men også til at løfte sagerne, når arbejdsgiverne ikke efterlever reglerne,” siger han.