Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at støtte og styrke det lokale arbejde hos Femern Belt Development med to millioner kroner.

Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen udtaler:

”Vi har i bestyrelsen gennem nogen tid arbejdet med vores fremtidige aktiviteter, og med den tyske afgørelse i Forbundsdomstolen for nylig er der for alvor brug for at sætte turbo på vores
aktiviteter. Femern Belt Development bliver de kommende år et væsentlig led som brobygger mellem de store entreprenørkonsortier og områdets virksomheder og i arbejdet med at få skabt en grøn arbejdsplads.”

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development udtaler:

”Bevillingen gør os i stand til at øge vores aktiviteter i 2021 samtidig med at anlæggelsen af Femern Belt-forbindelsen for alvor sættes i gang. Vi kommer til at opleve en hidtil uset høj bygge- og anlægsaktivitet på tunnel-byggeriet og på afledte projekter, og det skaber nye muligheder for erhvervslivet.”

”I samarbejde med en række partnere medvirker vi til at gøre små og mellemstore virksomheder, ikke mindst på Sjælland og Lolland-Falster, parate til at få del i de mange opgaver og dermed skabe arbejdspladser. Samtidig arbejder vi på at bruge Femern-projektet som løftestang for at skabe vækst og udvikling i virksomhederne.”