Direktør Stig Rømer Winther - 15 år med Femern-projektet. Foto: Femern Belt Development

Direktør Stig Rømer Winther gør status efter 15 års arbejde med Femern-projektet: Mange danske arbejdspladser, betydende ordrer til danske virksomheder, virksomhedsetableringer på Lolland, øget dansk-tysk erhvervssamarbejde og internationalt videnscenter er allerede nu synlige resultater af den kommende faste forbindelse.

1.marts 2008 tiltrådte Stig Rømer Winther som direktør for Fonden Femern Bælt Forum, som det hed dengang, nu Fonden Femern Belt Development.

Dengang som nu var formålet at få størst muligt udbytte af Femern-forbindelsen i form af arbejdspladser samt regional vækst og udvikling, både i byggeperioden og i tiden efter den er taget i brug.

”Det har været 15 intense år med op- og nedture, retssager, udsættelser af projektet og ind imellem tvivl om, hvorvidt projektet overhovedet blev til noget. Men nu kan enhver ved selvsyn konstatere, at projektet er godt i gang, og at de store forventninger til nye arbejdspladser og udvikling for alvor er ved at blive indfriet,” siger Stig Rømer Winther.

Europas største byggeplads er etableret ved Rødbyhavn, og også i Puttgarden på den tyske side af Femern Bælt tegner sig konturerne af fremtidens faste dansk-tyske forbindelse, der efter planen skal åbne i slutningen af 2029.

Mange positive oplevelser
Når Stig Rømer Winther opsummerer de 15 år med Femern-projektet, er det først og fremmest de mange positive oplevelser, der træder frem:

Mange nye arbejdspladser, stort antal ordrer til danske virksomheder, en voksende forståelse og accept af projektet i Tyskland, dansk-tyske samarbejder mellem virksomheder, kulturelle institutioner, sportsforeninger m.v., nye muligheder for dansk eksport af viden om store grønne infrastrukturprojekter og udsigten til en permanentgørelse af tunnelfabrikken og dermed varige arbejdspladser på Lolland, også efter Femern-projektets afslutning.

Danske virksomheder får stort udbytte af Femern-forbindelsen
Allerede i 2011 tog Femern Belt Development initiativ til at forberede virksomhederne i Region Sjælland på de muligheder, der ville komme med anlæggelsen af Femern-forbindelsen.

Initiativerne ”Klar til nye muligheder” og ”Femern Vækst” havde som mål at opkvalificere såvel ledelse som medarbejdere ikke mindst i byggebranchen, servicebranchen og på transportområdet og dermed at geare virksomhederne til at kunne byde ind på fremtidens Femern-ordrer.

Omkring 800 virksomheder, primært fra Region Sjælland har gennem årene deltaget i orienteringsmøder og forløb, der har gjort dem parate til Femern-projektet, og Femern Belt Development har også arbejdet intenst på at få virksomhederne til at danne partnerskaber og indgå i netværk for at skabe den tilstrækkelige volumen til at kunne gøre sig gældende i så stort et projekt.

”Mange virksomheder tog imod tilbud og råd, og det har resulteret i, at et overraskende stort antal ordrer og underleverancer på Femern-projektet er gået til danske virksomheder. Til dato har omkring 200 danske virksomheder fået del i opgaverne på Femern-projektet, og de kommende år byder på yderligere udbud af interesse for små og mellemstore virksomheder,” siger Stig Rømer Winther.

Den højere erhvervsaktivitet har bl.a. ført til virksomhedsetableringer på Lolland, et tysk selskabs køb af industrijord ved Maribo, og det har også øget bosætningen.

Mange højtuddannede familier har slået sig ned på Lolland, hvilket har givet grobund for Lolland Kommunes etablering af en international skole.

Voksende tysk opbakning til Femern-forbindelsen
Femern-projektet har gennem årene været genstand for modstand, primært fra miljøorganisationer og blandt lokalbefolkningen på øen Femern.

”Modstanden er ikke længere så synlig. Jeg kan konstatere, at stadigt flere nu i stedet vælger at se på de muligheder, der ligger i Femern-forbindelsen. Det er i hvert fald den holdning, vi i stigende grad oplever blandt tyske lokalpolitikere og ikke mindst i erhvervskredse i det nordlige Tyskland,” siger Stig Rømer Winther.

Femern Belt Development arbejder sammen med en række partnere løbende på at skabe og vedligeholde kontakten mellem danske og tyske virksomheder.

Det sker bl.a. i forbindelse med det årlige sports- og erhvervsevent BeltCup i juli og Fehmarnbelt Days, der i år afvikles 11. og 12. juni i Rødbyhavn.

Eksport af dansk viden om grønne megainfrastrukturprojekter
Sammen med en række partnere tog Femern Belt Development i 2022 initiativ til at oprette Femern Videns- & LæringsCenter i Rødbyhavn med det formål at indsamle den viden, der opbygges i Femern-projektet og dele og forankre den i bygge- og anlægsbranchen.

”Det er meget betydende ny viden, der opbygges i dette projekt, og som kan medvirke til at øge danske bygge- og anlægsvirksomheders position, så vi kan realisere visionen om at blive verdensledende inden for grøn megainfrastruktur,” siger Stig Rømer Winther.  

Femern Videns- & LæringsCenter har været aktiv siden 1. september 2022 i midlertidige lokaler, og der arbejdes i øjeblikket på en permanent fremtidig placering tæt ved Femern-byggepladsen i Rødbyhavn.

Permanent fabrik med mange arbejdspladser

tunnelfabrik-femern-belt-development
Der arbejdes på at gøre tunnelfabrikken permanent. Foto: Femern A/S

Den enorme tunnelfabrik, der er under anlæggelse på Femern-byggepladsen i Rødbyhavn, og hvor de 73.000 tons tunge og 217 meter lange tunnelrør produceres, skulle ifølge de oprindelige planer rives ned, når Femern-projektet er færdigt.

Nu er der imidlertid udsigt til, at fabrikken kan gøres permanent.

”Vi arbejder sammen med en række partnere på at bevare fabrikken som fremtidigt produktionssted, ikke alene for tunnelrør til kommende danske infrastrukturprojekter, men også udenlandske, og hertil som producent af eksempelvis betonfundamenter til de planlagte energi-øer i bl.a. Nordsøen,” siger Stig Rømer Winther.

En permanentgørelse af tunnelfabrikken vil skabe mange fremtidige arbejdspladser på Lolland.

”Det er helt tydeligt, at vi allerede nu ser mange positive effekter af Femern-projektet, og i de kommende år kan vi se frem til endnu flere. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har blikket rettet på alle de vækst- og udviklingsmuligheder, der vil opstå de kommende 10-15 år,” siger Stig Rømer Winther.