Lolland udbygger sine franske samarbejdsrelationer

20. mar 2019

Lokation

Danmark
DK

Den fransk-engelske konference i Calais hørte bl.a. om det dansk-tyske samarbejde i Femern Bælt Komitéen. Foto: Femern Belt Development

Eurotunnelen og den kommende Femern-forbindelse er baggrunden for politisk og erhvervsmæssigt samarbejde og læring

Lolland Kommune har ikke alene et tæt samarbejde med kommunerne i Nordtyskland. De nære relationer rækker også til Nord-Pas-de-Calais regionen, hvor Eurotunnelen går i land i Frankrig.

”Vi kan lære meget af hinanden. I den franske region blev der i forbindelse med tunnel-byggeriet af stat og region investeret millioner af Euro i bl.a. omskoling og uddannelse af lønmodtagere. Det er et eksempel på, at der skal tages initiativer, hvis man i et lokalområde vil opnå det fulde udbytte af infrastrukturforbedringer,”siger borgmester i Lolland Kommune og formand for Femern Belt Development, Holger Schou Rasmussen.

Lærer af det dansk-tyske samarbejde
Holger Schou Rasmussen har netop sammen med direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development deltaget i en fransk-engelsk konference, hvor regionale politikere debatterede fremtidigt samarbejde på tværs af den Engelske Kanal set i lyset af Brexit.

”De ønsker at etablere en Strait of Dover-komité med vores Femern Bælt Komitéen som forbillede. Vi var inviteret til konferencen for at fortælle om de erfaringer, vi har gjort i det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde, og hvorledes vi praktiserer det i hverdagen,”siger Holger Schou Rasmussen.

Udbygget samarbejde
Lolland Kommune og Femern Belt Development vil i de kommende år udbygge det regionale dansk-franske samarbejde på politisk og erhvervsmæssigt niveau.

”Vi har haft løbende kontakt de seneste 10 år og med stort udbytte. Vi vil udbygge det yderligere de kommende år. Det sker ikke kun for at udveksle erfaringer omkring dette at få størst muligt udbytte af selve anlægsarbejdet, men i lige så høj grad for at klarlægge de muligheder, der opstår, når et stort infrastrukturprojekt er en realitet,”siger Holger Schou Rasmussen.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket