90 repræsentanter fra virksomheder fra Sjælland og Lolland Falster samlet til erhvervskonference i regi af projekt Femern Change Zealand.

Under overskriften ”Femern-projektet skaber muligheder, men også udfordringer for din virksomhed” bød Femern Belt Development, i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, onsdag den 13 oktober deltagerne i projekt Femern Change Zealand velkommen til erhvervskonference på Lalandia.

Vigtigt at belyse både muligheder OG udfordringer

Vi har gennem lang tid talt om de enorme muligheder, et projekt som Femern-forbindelsen skaber for virksomhederne, men vi må ikke være blinde for, at det også skaber udfordringer! Samarbejde med store internationale konsortier kræver meget af de små virksomheder, samtidig med at projektets enorme behov for arbejdskraft skaber udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse ude i virksomhederne. Vi har i planlægningen af dagens program haft fokus på at få belyst disse udfordringer og på at få nogle råd og løsningsforslag med fra kompetente spillere på området”, siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Grundig forberedelse og professionalisme er alfa og omega

Adm. direktør for GSV maskinudlejning Dan O. Vorsholt fortalte hvordan en grundig forberedelse virkelig har lønnet sig i forhold til GSV’s store engagement i Femern-projektet:

Vi oprettede en afdeling i Rødbyhavn for år tilbage udelukkende med henblik på at blive en del af Femern-projektet. Selvom projektet lod vente på sig, bed vi os fast i lokalområdet og udbyggede vores lokalkendskab samtidig med, at vi ved at være opsøgende fik skabt vigtige relationer og netværk”.

For GSV har forberedelsen på samarbejdet med de store internationale konsortier bl.a. omhandlet ISO-certificering, total digitalisering af hele virksomhed og dens processer samt et målrettet arbejde med og fokus på at forbedre virksomhedens klima-aftryk.

Hele processen omkring ISO-certificering og digitalisering spiller godt i tråd med vores motto ”mennesker før maskiner”, da alt denne ”sætten i system” dels mindsker risikoen for arbejdsulykker, samtidig med at den øgede digitalisering og dokumentation letter vores daglige processer og nedsætter risikoen for menneskelige fejl”.

Alle de forberedende tiltag har vist sig at være særdeles vigtige i forhold til opnåelsen af kontrakter på Femern-projektet og det videre samarbejde med konsortierne, idet begge konsortier FLC og FBC stiller store krav til deres underleverandører omkring sikkerhed, CSR og dokumentation.

Dan O. Vorsholt afslutter med at pege på den nok aller vigtigste forudsætning for at komme i spil i de helt store projekter:

”Professionalisme er alfa og omega i samarbejdet med de store internationale spillere, både i forhold til en effektiv styring af egne processer, men også udadtil er det vigtigt altid at overholde aftaler, at kommunikere klart og tillidsfuldt og at have 100% styr på dokumentationen”.

Et udfordret arbejdsmarked

I en nyligt udgivet COWI rapport estimeres behovet for arbejdskraft på Femern-projektet at udgøre 19456 årsværk over hele perioden i direkte beskæftigelse, mens den indirekte (underleverancer – serviceerhverv) beskæftigelse estimeres til 21621 årsværk i perioden frem mod 2029.

Den enorme efterspørgsel primært på ufaglært, men også på faglært arbejdskraft, i et i forvejen presset arbejdsmarked med historisk lav ledighed, små ungdomsårgange og lav tendens blandt unge til at vælge erhvervsuddannelser, medfører en kæmpe udfordring mht. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i de danske virksomheder.

Senior Project Manager hos COWI Poul Sørensen, som selv har medvirket til udarbejdelse af rapporten, peger på behovet for politiske løsninger som et øget antal af uddannelses- og praktikpladser, udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked og en handlingsorienteret indsats på jobcentrene.

Lokalt i virksomhederne råder Poul Sørensen til at se indad og øge fokus på fastholdelse af medarbejderne. Det handler ikke kun om lønkroner, men også i høj grad også om trivsel, fleksibilitet og muligheden for udvikling.

Denne pointe blev også understreget af budskabet fra dagens sidste oplægsholder Cand.scient.pol. & ph.d. Jørn Kjølseth Møller, RUC, om vigtigheden af at kende sin egen virksomheds styrker og svagheder inden man indgår i et projekt i størrelsesorden med Femern-projektet.

Mere om projekt Femern Change Zealand

Femern Change Zealand sigter mod at klæde virksomheder i Region Sjælland på til at komme i spil som underleverandør til Femern projektet. De deltagende virksomheder får udarbejdet en vækstplan og får mulighed for sparring med erfarne forretningsudviklere. Derudover inviteres der til fagligt relevante workshops og netværks arrangementer.

Der er stadig plads til at din virksomhed kan være med.

For mere info, kontakt projektleder Stine Mortensen Erhvervshus Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt af EU.