Sjælland og Lolland-Falster kan blive førende indenfor infrastrukturprojekter og grønt byggeri i Europa.

Det fastslår det regionale vækstteam i Region Sjælland, der som er ét af syv teams er nedsat af  Erhvervsministeriet og skal rådgive om, hvorledes der bedst investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, som kan udvikles til danske erhvervsfyrtårne.

Helt konkret anbefales opbygning af et videns- og læringscenter med udgangspunkt i den kommende tunnelelementfabrik i Rødbyhavn, hvor virksomheder og universiteter på tværs af den dansk-tyske grænse i samarbejde genererer viden om grønne løsninger i mega infrastrukturprojekter.

Virksomhedsetablering og øget eksport
Vækstteamet fastslår, at:
Sjælland og Lolland-Falster samtidig skal udnytte det unikke vækstpotentiale, som anlægsfasen rummer ved at fastholde kompetencer hos lokale arbejdstagere og virksomheder og indfri det fulde beskæftigelsespotentiale i landsdelen. Når forbindelsen står færdig, befinder Sjælland og øerne sig i smørhullet mellem de store markeder i Nordtyskland og Østdanmark, hvilket kan gøre regionen attraktiv for virksomheds-etableringer, medføre øget eksport blandt lokale virksomheder og skabe et mere integreret arbejdsmarked på tværs af den dansk-tyske grænse. Endelig skal Sjælland og øerne fremstå som en selvstændig og indbydende turistattraktion, der med sin placering tiltrækker turister fra både Danmark og udlandet.

Flere anbefalinger
På listen over anbefalinger, der skal gøre Femern Bælt-forbindelsen til en game-changer for erhvervsudviklingen på Sjælland og Lolland-Falster, nævner vækstteamet ud over etablering af viden- og læringscenteret i Rødbyhavn, bl.a.:

  • Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • Bedre rammer for virksomheds-etablering og internationalisering
  • Skabelsen af attraktive turismeprodukter

Femern Belt Development klar til opgaven
Det sjællandske vækstteam understreger, at for at realisere visionerne, er der behov for, at de sjællandske aktører arbejder tæt sammen.
”Vi påtager os gerne rollen som dem, der samler aktørerne med fokus på en fælles vision for regionen, og vi vil allerede nu tage initiativ til at samle de relevante personer omkring dette vigtige projekt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Yderligere information
Se de Regionale Vækstteams anbefalinger her