FB Development skaber debat på Folkemødet

01. jun 2017

Lokation

Danmark
DK

Der var trængsel ved Femern Belt Developments telt på Folkemødet 2016.

Væsentlig information, spændende debat og givende mingling.

Denne cocktail af viden og samvær mikses i Femern Belt Developments telt ved Folkemødet på Bornholm i dagene 15.-18. juni.

Omdrejningspunktet for rækken af events i teltet er Femern Bælt forbindelsen og de muligheder, der opstår, når Danmark og Tyskland knyttes endnu tættere sammen.

Ved fem events sættes fokus på den tyske godkendelse, påvirkning af miljøet, infrastruktur og vækst, et fremtidsbillede 2028 og netværksskabelse.

Bred kommunikation
”Det er tredje gang, vi deltager aktivt i Folkemødet for at udbrede kendskabet til Femern-forbindelsens effekter ved et arrangement, der trækker deltagere fra hele Danmark og i en vis udstrækning også fra udlandet. Det er vigtigt for os at kommunikere ikke kun til befolkningen i Region Sjælland, men bredt om de positive virkninger, Femern Bælt-forbindelsen får for hele samfundet,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

De fem events i FBD-teltet
Femern Belt Development afvikler aktiviteterne i teltet på Ydermolen i Allinge i et samarbejde med Femern A/S og det svensk-dansk-tyske samarbejdsorganisation STRING.

De fem arrangementer i Femern Belt Developments telt:  

Torsdag kl. 14.00 – 14.45:  Hvor er den tyske godkendelse?

Hvor langt er tyskerne kommet med godkendelsen af Femern forbindelsen, hvad er de aktuelle udfordringer, hvornår kan byggeriet starte? Hvordan er samarbejdet over grænsen – i forhold til de komplekse tekniske spørgsmål i tilknytning til godkendelsesproceduren og i forhold til den bredere politiske og mellemfolkelige kontakt.

Få svar på spørgsmålene og få lejlighed til at drøfte situationen med nogle af dem der er tættest på i det daglige.

Fredag kl. 10.30 – 11.15: Femern tunnelen – påvirkning af miljøet – fup eller fakta.

Hvad er fup og hvad er fakta i debatten om Femern Bælt-tunnelens påvirkning af miljøet. Repræsentanter for miljøorganisationerne i Tyskland og Danmark, Malte Siegert, NABU, Michael Løvendal Kruse, Danmarks Naturfredningsforening drøfter problemstillingen og den rolle de har som interesseorganisationer. Der vil blive sat fokus på, hvordan de omfattende anlægsarbejder og den færdige tunnel påvirker miljøet på kort og langt sigt. Er konsekvenserne negative, neutrale eller vil der være en positiv gevinst? Hvad siger erfaringerne fra Øresund og Storebælt.

Fredag kl. 14.00 – 14.45: Infrastruktur og vækst – Regionsrådets rolle i fremtiden.

Det er en almindelig antagelse, at investeringer i infrastruktur skaber økonomisk vækst. Det er ikke kun på nationaløkonomisk niveau og i de enkelte virksomheder, men også lokalt og regionalt, hvor erfaringerne dog viser, at det forudsætter en målrettet indsats fra f.eks. regionen.

To af kandidaterne til posten som Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) og Jacob Jensen (V) drøfter Regionsrådets og Vækstforums ansvar og rolle i relation til de store infrastrukturforbedringer, der gennemføres som forberedelse til den kommende Femern-forbindelse og i relation til de langsigtede konsekvenser af forbindelsens åbning.

Lørdag kl. 14.30-15.15: Femern anno 2028 – nu kører toget!

Året er 2028 – vi kører fra København til Hamburg på 2 ½ time, vi arbejder, kommunikerer og forsker på tværs af grænserne som aldrig før. Eller gør vi? Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø tegner et billede af korridoren Hamburg-København anno 2028. Vi spørger politikere og erhvervsfolk, hvordan de ser udviklingen i 2028 – og fremover. Har vi, hvad der skal til, for at udløse det enorme potentiale, den faste forbindelse bringer med sig?

Lørdag kl. 17.30-18.30: Kom og mød dine Femern venner.

”Friends of Fehmarnbelt” inviterer både gode gamle og nye spændende venner indenfor til en uformel snak om den kommende faste Femern Bælt forbindelse og de muligheder den medfører for vores samfund. Som navnet antyder, er vi gået sammen om et helt nyt netværk, der støtter Femern-forbindelsen. Vi tror på den positive vækst og udvikling, som “game-changeren”, Femern- forbindelsen – med tilhørende infrastruktur i Danmark og Tyskland – vil give. Kom og bliv en del af netværket, få de seneste opdateringer om projektet – og mød dine nye venner. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket