Stramme regler for indkvartering af medarbejderne. Internetportal åben for udlejere. Lolland Kommune skærper tilsyn.

Femern Belt Development rådgiver konsortierne om, hvordan de bedst muligt kan udnytte den eksisterende overnatningskapacitet på Lolland i forbindelse med opstarten af Femern Belt-projektet.

Der er behov for at skabe overblik over de overnatningsfaciliteter, som findes i en radius på ca. 30 kilometer fra Rødbyhavn.

Konkret er der lige nu behov for, at vi kan finde ud af, både hvad der er af midlertidige overnatningsfaciliteter til de af konsortiernes medarbejdere, der skal starte den store byggeplads op, og dels nogle længerevarende lejemål til de mange funktionærer, som skal være her alene eller sammen med deres familier i flere år.

Overnatning af høj standard
”Vi har en god dialog med konsortierne og andre virksomheder, som leder efter overnatningsmuligheder for deres medarbejdere på Sydlolland. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at i henhold til de sociale klausuler, der gælder for Femern-projektet, så søger konsortierne overnatning til deres medarbejdere i en høj standard. Det vil bl.a. sige, at der må overnatte en person pr. værelse, at det er foretrukket at hvert værelse har sit eget bad og toilet, og at de faciliteter der hører til overnatningsstedet, er moderne og tidssvarende,” siger Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Sociale klausuler for alle medarbejdere
Stig Rømer Winther henleder opmærksomheden på, at idet der er kædeansvar, gælder de sociale klausuler for alle medarbejdere, der arbejder på Femern-projektet – uanset om de er direkte ansat af konsortierne – eller af underleverandører.

Derfor er det væsentligt, at de lokale udbydere af overnatning er opmærksomme på at overholde de sociale klausuler og retningslinjer for indkvartering.

”Idet vi har et tæt samarbejde med både 3F og Lolland Kommune, er vi meget opmærksomme på, at de udbydere af overnatning, som vi er med til at promovere, også til punkt og prikke lever op til de sociale klausuler og dermed de retningslinjer der er”, siger Stig Rømer Winther.

Femern Belt Development vil meget gerne i kontakt med folk der har moderne og tidssvarende ejendomme, som er egnede til udlejning til familier, eller funktionærer uden familie, og som ligger i en radius af ca. 20-30 km fra Rødbyhavn.

De der ønsker at udleje deres ejendomme kan registrere sig på https://www.femern-housing.com.”

Nej til camps udenfor byggepladsen
 Der har gennem de sidste 3-4 måneder været et meget sort pres på Lolland Kommune for at give tilladelse til etablering af privat-drevne camps udenfor byggepladsen øst for Rødbyhavn.

Det er dels lokale kræfter, men også privatpersoner og virksomheder udefra, som har haft planer om at etablere camps og overnatningsfaciliteter forskellige steder i og omkring Rødbyhavn.

”Vi har fra starten af hele planlægningen af Femern projektet fastholdt, at alle de medarbejdere, der skal arbejde på Femern-projektet, skal have stillet overnatningsfaciliteter til rådighed på det område, hvor tunnelfabrikken etableres. Det har vi af den simple årsag, at vi sammen med bygherren, konsortierne, Di og 3F vil sikre, at de sociale klausuler, der gælder for Femern projektet, bliver overholdt til punkt og prikke. Det kan vi lettere sikre, når alle medarbejdere bor indenfor hegnet,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Ingen dispensationer

Lolland Kommune har en byrådsbeslutning der siger, at der ikke gives dispensationer til etablering af overnatningsfaciliteter eller camps i lokalområdet, og derfor er mange gået forgæves til kommunen.

”Både kommunen og Femern Belt Development er i tæt kontakt med konsortierne, der efterspørger indkvartering til deres medarbejdere. Vi kan her konstatere, at konsortierne nærmest er blevet løbet over ende af folk, der vil tilbyde alskens indkvarteringsmuligheder – uden at have nogen tilladelser til det,” siger Holger Schou Rasmussen, og fortsætter:

”Vi vil ganske enkelt sikre, at der er ordentlige forhold for medarbejderne på Femern-projektet, og at vi sammen med bl.a. 3F og bygherren til enhver tid kan stå inde for, at der er ordnede forhold. Desværre har vi allerede haft enkelte tilfælde, hvor dette ikke har været tilfældet, og det slår vi hårdt ned på sammen med 3F.”

Lolland Kommune skærper fra nytår sit fokus på ulovlige og dårlige indkvarteringsforhold.