Efter tysk ja til Femern:  Hvad sker der nu?

07. feb 2019

Lokation

Danmark
DK

Endnu en milepæl blev nået, da den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019.

Godkendelse er et stort skridt frem mod realiseringen af det store projekt, men en præcis køreplan frem mod færdiggørelse af milliard-projektet kan endnu ikke udarbejdes. Dertil afventer afklaring af en række åbne spørgsmål, bl.a.

  • Kommer der en retssag 
  • Får retssagen opsættende virkning, eller
  • Kan byggearbejdet straks sættes i gang

Alle kan klage
Den tyske myndighedsgodkendelse på 1.300 sider med bilag bliver fra midten af marts lagt offentligt frem 12 steder på Femern, i Østholsten samt i Mecklenburg-Vorpommern, ligesom den bliver tilgængeligt på Internettet.

Derefter har alle enkeltpersoner og organisationer en frist på to måneder til at indbringe klage over afgørelsen for forbundsdomstolen i Leipzig.

Det er på forhånd vanskeligt præcist at fastslå domstolens behandlingstid, men et skøn siger 26 måneder. Er dette tilfældet, vil projektet altså være endeligt juridisk på plads i sommeren 2021.

Opsættende eller ej
Den tyske myndighedsgodkendelse betyder, at Femern A/S i princippet nu ville kunne gå i gang med at bygge den planlagte 18 kilometer lange tunnel under Femern Bælt – og føre den i land på den tyske side.

Straks-tilladelen kan dog blive forhindret af den retssag, modstandere af tunnel-projektet ventes at rejse ved den tyske forbundsdomstol i Leipzig, som sideløbende skal tage stilling til, om retssagen får opsættende virkning på byggeriet eller ej.

Revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young har tidligere i en analyse vurderet, at det kan tage domstolen op til ni måneder at afklare straks-tilladelsen.

Får retssagen ikke opsættende virkning, har Femern A/S det juridiske grundlag for at sætte anlægsprojektet i gang i såvel Danmark som Tyskland.

Får retssagen opsættende virkning, vil Femern A/S dog kunne sætte dele af projektet i gang på dansk side. I hvor stort omfang, det vil ske, afhænger af den politiske vilje på Christiansborg.

Læs også

Tysk ja til Femern-projektet åbner tre nye scenarier

Tysk Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

FBD sætter tubro på Femern-aktiviteter

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket