Repræsentanter fra de deltagende partnere samlet i Rødbyhavn, fra venstre: Astrid Herms, Søren Mikkelsen, Rene Knakowski, Ulf Hahn, Stig Rømer Winther, Mikaela Bierswall, Mads Stærk og Dirk Gerdes. Foto: Femern Belt Development

                                                                                                                                                                                  11. april 2023                                                                                                                                                                                                                                                                Danske og tyske erhvervsudviklings selskaber forbereder et fælles markedsføringsfremstød for Femern Bælt-regionen, der er i støbeskeen som et resultat af den kommende Femern-forbindelse.

Målet er allerede nu at synliggøre de gunstige erhvervsmuligheder i regionen mellem metropolerne København/Malmø og Hamborg over for internationale investorer.

Bag initiativer står fra dansk side Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development samt Business Lolland-Falster og fra tysk side erhvervsudviklingsselskaberne Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH, Wirtschaftförderung Lübeck GmbH, Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH,

Wirtschaftsgesellschaft Lauenburg og Wirtschaftsentwicklung für den Kreis Segeberg – WKS mbH.

Initiativet er en del af det danske Femern Fyrtårn-projekt.

Attraktive erhvervsarealer
”Jeg ser store perspektiver i samarbejdet med vores tyske partnere. Sammen står vi stærkt i bestræbelserne på at skabe udvikling i Femern Bælt-regionen, når vi lægger vore forskellige styrker i samme kurv. Fra dansk side kan vi bl.a. tilbyde masser af attraktive erhvervsarealer langs motorvejen, og på den tyske side er ikke mindst tilstedeværelsen af mange højteknologiske virksomheder af stor værdi for at skabe et attraktivt internationalt erhvervsmiljø hen over Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Potentiale for erhvervsudvikling
Også fra tysk side er der store forventninger til samarbejdet.

”Vi ser mange fordele ved at samarbejde med vore danske venner om fælles international markedsføring.

Hansebelt Regionen på den tyske side vil ikke længere ende ved landegrænsen, og på begge sider af Femern Bælt kan der med fordel samarbejdes om fælles markedsføring for at tiltrække internationale virksomheder. Jeg er ikke i tvivl om, at der er potentiale for erhvervsudvikling langs aksen Hamborg-København/Malmø i Hansebelt Regionen og i den danske del af Femern Bælt Regionen, og at et intensiveret og tæt dansk-tysk samarbejde kan forløse dette potentiale," siger direktør Ulf Hahn, Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH

Analyse af potentialer og barrierer
Det dansk-tyske samarbejde om fælles markedsføring af Femern Bælt Regionens erhvervsmuligheder er allerede i gang i form af en analyse af de aktuelle potentialer og barrierer for investering og etablering på henholdsvis den danske og tyske side af Femern Bælt.

Analysen skal danne grundlaget for det markedsførings-initiativ, der nu sættes i gang.

Som en del af den fælles markedsføring deltager de danske og tyske partnere i den internationale investormesse EXPO REAL, der i år finder sted i München 4.-6. oktober. På en fællesstand med region Slesvig-Holsten sættes fokus på de kommunale erhvervsarealer og på de mange turisme-projekter, der er under udvikling.

Fakta om Femern Fyrtårn
Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen er ét af de otte Erhvervsfyrtårne initieret af Erhvervsministeriets og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for at udvikle nye styrkepositioner.
Erhvervsfyrtårnet er finansieret af REACT-EU-midler.