Brødtekst
arbejdshavn4-femern-belt-development

Femern Bælt-forbindelsen er et af Europas mest omfattende anlægsprojekter nogen- sinde. Femern Bælt-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel, der vil forbinde Rødbyhavn på Lolland i Danmark med øen Fehmarn i Tyskland.

Udover selve sænketunnelen består Femern Bælt-forbindelsen af landanlæg på dansk og tysk side. Jernbanen på begge sider af Femern Bælt opgraderes til to elektrificerede spor og forberedes til hastigheder på op til 200 km/t. Når tunnelen står færdig, vil det gøre det muligt at rejse mellem Hamborg og København i tog på under tre timer.

Forbindelsen brugerfinansieres efter samme model som Storebælt og Øresund, hvor projektet har en tilbagebetalingstid på 28 år inklusiv opgraderinger til jernbanen mellem Ringsted og Rødby, der også finansieres via overskuddet fra tunnelen.

Status Q1 2021

I øjeblikket etableres produktionsfaciliteterne til tunnelen ved Rødbyhavn på Lolland. Her anlægges en stor arbejdshavn, en by til tunnelarbejdere og en tunnelfabrik, der skal producere tunnelens elementer. Arbejdet i Tyskland og Femern Bælt begynder medio 2021. Femern Bælt-tunnelen forventes at stå færdig i midten af 2029.

Femern-forbindelsen i tal

 • Arbejdshavnen er på 500.000 m2 og med en sejldybde på 10,3 meter. Havnen skal modtage op mod 80.000 tons sand, sten, cement og stål om ugen i anlægsfasen.

 • Tunnelfabrikken, hvor elementerne støbes, er på ca. 1 mio. kvadratmeter.

 • Det samlede areal for byggepladsen i Rødbyhavn svarer til cirka 300 fodboldbaner.

 • Under byggeriet skal der udgraves cirka 15 mio. m3 sand og jord fra havbunden.

 • Landopfyldning af materiale fra havbunden giver 300 hektar ny natur og rekreative områder svarende til omkring 450 fodboldbaner.

 • Til etablering af nye moler er anvendt 2,2 mio. tons granit.

 • Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen kræver 360.000 tons armeringsjern og 3,2 mio. kubikmeter beton. Alene til betonstøbning kræves 2 mio. m3 sand.

 • Tunnelen har en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

 • Tunnelen består af 79 enkeltelementer og 10 mindre specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.

 • Et standardelement vejer 73.000 tons og er 217 meter langt, 42 meter bredt og 10 meter højt.

 • Tunnelens anlægsbudget er på 52,6 mia. - Inklusiv en reserve på 7 mia. kroner.

 • EU-kommissionen har tildelt projektet 6. mia. kroner i projekterings- og anlægsstøtte

 • Femern Bælt-tunnelen ventes at stå færdig i 2029

 • Det vil tage ti minutter at køre gennem tunnelen i bil og syv minutter i tog.

 • Fartgrænsen er 110 km/t for biler og 200 km/t for de elektriske tog.

(Kilde: Femern A/S)

Læs også

Sådan er tidsplanen for Femern-projektet