Resultatet af mange års intenst planlægningsarbejde på tegnebrættet er nu synligt for enhver, der besøger udsigtsplatformen på det sydlollandske dige ved Rødbyhavn. Herfra er vue til den enorme byggeplads for Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, Femern Bælt tunnelen.

Tegninger og beregninger bliver omsat til gigantiske gravearbejder og til konstruktioner i granit, stål og beton.

Utroligt hvad der er sket
Både på Lolland og på den tyske side af Femern Bælt i Tyskland kan enhver forvisse sig om, at Femern-projektet ikke længere er snak, men en realitet, og at det er utroligt, hvad der er sket, siden anlægsarbejdet blev igangsat på dansk side 1. januar 2020.

Ovenstående skema udarbejdet af Femern A/S viser tidsplanen for Femern-tunnelen frem til ibrugtagningen i 2029 for de to entreprenørkonsortier Fehmarn Belt Contractors (FBC) og Femern Link Contractors (FLC) samt de tekniske og mekaniske installationer samt jernbanedelen.

Havnene færdigbygges i år
Fehmarn Belt Contractors udfører anlæggelsen af arbejdshavnene, gravning af tunnelrenden samt etablering af landvindingen med nye naturområder og strande med materiale fra opgravningen.

Anlæggelsen af havnene på den danske side blev påbegyndt i 2020, og i Tyskland i 2021. Alle havneanlæg på begge sider af Femern Bælt ventes afsluttet inden udgangen af 2022.

Udgravningen af den 18 kilometer lange tunnelrende blev påbegyndt i 2021 og ventes at strække sig frem til udgangen af 2024.

Tunnelfabrik, portaler og tunnelby
Femern Link Contractors (FLC) udfører opførelsen af tunnelfabrikken, hvor de 89 tunnelelementer skal støbes, samt anlæggelse af portaler og ramper til tunnelen.

Opførelsen af tunnelfabrikkens tre produktionshaller med seks produktionslinjer blev indledt i 2021 og fortsætter frem til slutningen af 2023, men allerede i slutningen af i år indledes produktionen af de første tunnelelementer, og i slutningen af 2023 sænkes det første element ned til sin fremtidige placering i den gravede ramme. Produktionen af tunnelelementer fortsætter frem til slutningen af 2026.

Anlæggelsen af selve protalerne og ramperne sættes i gang i år, og de ventes klar i sidste halvdel af 2025.

FLC har også til opgave at opføre den tunnelby, der skal fungere som hjemsted for op til 1.300 arbejdere på tunnel-projektet.

Tekniske og mekaniske installationer
Udover de anlægsopgaver, der allerede udføres af de to entreprenørkonsortier og flere end 100 tilknyttede underentreprenører, udbydes i den kommende tid milliardopgaver på Femern-projektet, først og fremmest tekniske og mekaniske installationer i tunnelen samt opførelse af en transformatorstation i Rødbyhavn.

Tre konsortier kæmper om opgaven med tekniske installationer i tunnelen, der omfatter ventilation, kommunikationssystemer og skiltning.

De tre konsortier er:

  • BraVeCo (Sverige, Frankrig, Danmark, Norge)
  • Femern Technical Contractors (Østrig, Tyskland, Holland, Schweiz)
  • SICE-Cobra (Spanien, USA, Sverige, New Zealand, Australien)

Hvilket konsortie der løber med opgaven afgøres i foråret i år.

I slutningen af 2022 afgøres det, hvilket af disse tre konsortier, der skal stå for anlæggelsen af en transformatorstation ved Rødbyhavn:

  • Bravida-Efacec-GE-Consortium
  • Elecnor
  • Siemens-Aarsleff

Installationsarbejderne sættes i gang i 2023 og løber helt frem til 2029.

femern-belt-development
Oversigt over produktionsområdet på den danske side, som det tog sig ud i december 2021. Luftfoto: Femern A/S