Sjælland sætter turbo på Femern-muligheder

24. maj 2018

Lokation

Danmark
DK

Femern-forbindelsen får regionsrådsformand Heino Knudsen (tv) og borgmester Holger Schou Rasmussen til at rette blikket mod Tyskland. Foto: Femern Belt Development

Med udsigten til en tysk godkendelse af Femern Bælt forbindelsen inden årets udgang sætter Region Sjælland nu turbo på en række initiativer, der skal sikre størst muligt udbytte af den kommende dansk-tyske forbindelse.

”Vi vil gøre alt for at sikre, at Region Sjælland ikke bliver en transit-region som en konsekvens af forbindelsen, men at vi derimod skaber grundlaget for, at vi med en beliggenhed mellem de to metropoler Hamborg og København får skabt en innovativ region med høj vækst,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjællands initiativer retter sig både mod perioden under byggeriet af Femern-forbindelsen og i perioden efter.

Afsæt for innovative løsninger
”Vi har i første omgang fokus på, hvordan vi mest optimalt udnytter mulighederne under selve byggeperioden,” siger Heino Knudsen og peger på tre indsatsområder: Opkvalificering af arbejdsstyrken, styrkelse af konkurrencekraften på tværs af brancher samt øget innovation.

”Vi skal bruge byggeriet af Femern-forbindelsen til at skabe og afsætte nye innovative løsninger for regionens virksomheder og løfte produktiviteten i service-, bygge- og anlægsbranchen,” siger Heino Knudsen.

Han understreger samtidig, at Region Sjælland vil have stort fokus på at tiltrække udenlandske investeringer til Femern-korridoren lige fra den sydlige del af regionen og hele vejen op til hovedstaden.

Muligheder i Tyskland
På længere sigt vil Region Sjæland medvirke til at skabe Femern Bælt-regionen som en erhvervs- og vækstregion.

”Tyskland er et af Danmarks vigtigste eksportlande, og Region Sjælland halter bagefter landsgennemsnittet, hvad angår eksport til Tyskland. Det betyder, at der er et uforløst potentiale på det tyske marked, som kan udløses gennem øget eksport og virksomhedssamarbejde, påpeger Heino Knudsen.

”De nordtyske og danske virksomheder skal lære hinanden at kende og etablere projekter og forretning sammen. Erhvervsregionen kan først for alvor blive en realitet, når tunnelen står klar. Forberedelsen kræver til gengæld et stykke netværksopbyggende arbejde, som skal igangsættes nu. Det kunne være gennem fælles politiske prioriteter og et stærkt netværk på tværs af de to lande. Det vil også skabe grobund for udviklingen af fælles erhvervsudviklingsprojekter som forberedelse til dannelsen af en funktionel erhvervsregion,” siger Heino Knudsen.

Region Sjælland vil bl.a. gennem Vækstforum Sjælland og i samarbejde med en række samarbejdspartnere med fokus på Femern Bælt-forbindelsen konkretisere de indsatser, der skal sikre det optimale udbytte af den kommende faste forbindelse.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket