Østrigsk selskab bygger på Femern Banen

07. aug 2017

Lokation

Danmark
DK

Det bliver Swietelsky Baugesellschaft m.b.H fra Østrig, der skal bygge nyt spor på Falster samt forny eksisterende spor på flere dele af strækningen mellem Ringsted og Nykøbing F. Sporentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland

Massiv interesse
"Vi er rigtig glade for, at der har været massiv interesse om sporentreprisen på Ringsted-Femern Banen både fra danske og udenlandske entreprenører. Samlet set er det Swietelsky, der har leveret den bedste løsning i forhold til projektets krav om økonomi og udførelse, og vi ser frem til samarbejdet," siger Jens Ole Kaslund, projektdirektør i Banedanmark, der samtidig håber at Swietelsky og de andre bydere vil være interesserede i fremtidige sporombygningsprojekter i Banedanmark.


"Med underskrivelsen af kontrakten i dag med Swietelsky har vi rundet en vigtig milepæl, da vi nu har underskrevet den sidste af de store kontrakter på Ringsted-Femern Banens første fase mellem Ringsted og Nykøbing F. Dermed er fundamentet på plads til at udføre opgaven med at opgradere denne del af banen."

Tilfredshed i Sund & Bælt
Hos Sund & Bælt, hvis datterselskab finansierer anlæg og drift af opgraderingen af de danske landanlæg, er man også godt tilfredse med dagens underskrift.

"Vi har et naturligt fokus på at opnå den bedste pris for arbejdet, samtidig med at kvaliteten er optimal. En god kvalitet sikrer også, at driften af det færdige anlæg bliver billigere, hvilket samlet set betyder lavere udgifter i hele anlæggets levetid. Derudover giver det en mere stabil drift til gavn for de rejsende på strækningen," siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

Banestrækning på 60 km
Sporentreprisen indeholder samlet ca. 60 km nyt spor, etablering eller udskiftning af 52 sporskifter samt fornyelse på en stor del af det eksisterende spor. Til sporarbejdet skal der bruges i omegnen af 100.000 sveller. 

Som en del af entreprisen skal Orehoved og Vordingborg stationer bygges om og gøres klar til at blive tilsluttet den kommende nye Storstrømsbro.  

Arbejderne begynder i foråret 2018, og vil være færdige i løbet af sommeren 2021.

Markante tidsbesparelser
Opgraderingen af sporene på Ringsted-Femern Banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Når sporet er helt færdigt vil det være muligt at køre med hastigheder op til 200 km/t på strækningen, hvilket i fremtiden vil gøre det muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

Strækningen Ringsted-Holeby er 115 kilometer lang

Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t

Fremrykkede, forberedende anlægsaktiviteter blev igangsat i 2014 og afsluttet i 2017, og det er besluttet at selve anlægsarbejdet mellem Ringsted og Nykøbing Falster foregår 2016-2021 og med elektrificering senest i 2024. Anlægsaktiviteterne på Lolland tilpasses åbningen af Femern-tunnelen.

Projektet skønnes at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)

Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene fra Ringsted til Femern.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket