Nyt stort broprojekt sat i gang: Storstrømsbro til 4,1 mia. kr.

27. sep 2018

Lokation

Danmark
DK

Første spadestik til en ny Storstrømsbro blev taget med udsigt til den 81 år gamle forbindelse mellem Sjælland og Falster. Foto: Femern Belt Development

81 år og fire dage efter indvielsen af Storstrømsbroen blev første spadestik taget til Danmarks næste store broprojekt: En ny Storstrømsbro.

Torsdag 27. september indledte transportminister Ole Birk Olesen og borgmestrene Michael Smed, Vordingborg og John Brædder, Guldborgsund på symbolsk vis gravearbejdet, der om fire år skal udvikle sig til Danmarks tredjestørste bro med en længde på fire kilometer over farvandet mellem Sjælland og Falster.

Mange lokale arbejdspladser
”Det er et kæmpe projekt, der vil trække hele det østlige Danmark tættere sammen og skabe bedre og hurtigere forbindelse til Tyskland,” siger transportminister Ole Birk Olesen.

Også beskæftigelsesmæssigt får brobyggeriet stor betydning i lokalområdet, betonede Ole Birk Olesen i sin tale ved byggestart.

”De næste otte år bliver der stor aktivitet på byggeriet, som vi forventer vil udvikle og skabe 2-300 arbejdspladser i lokalområdet med byggeriet af den nye bro og efterfølgende nedrivning af den gamle,” forudser Ole Birk Olesen.

Et flot vartegn
Borgmester Michael Smed, Vordingborg Kommune ser brobyggeriet som en driver for lokaløkonomisk vækst.

”Broen vil medvirke til kortere rejsetider og skabe markant bedre rammer for vækst og bosætning. Den bliver af stor strategisk betydning for infrastrukturen, både nationalt og internationalt og kommer til at fremstå som et flot vartegn for vores område,” siger Michael Smed.

Afgørende bindeled
Borgmester John Brædder ser den nye Storstrømsbro som et afgørende bindeled for de omkring 2.000 pendlere, der dagligt rejser ind og ud af landsdelen til job eller uddannelse.

”Men også i byggeperioden får projektet stor betydning. Lokale virksomheder har alle muligheder for at medvirke i dette projekt, og vi gør en stor indsats for at opkvalificere ledige, så de kan deltage i byggeriet,” siger John Brædder.

Fakta og den nye Storstrømsbro

  • Den nye Storstrømsbro bliver 4 kilometer lang og over 100 meter høj 
  • Broen bliver Danmarks tredjestørste efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen
  • Broen bygges med to jernbanespor til højhastighedstog og en tosporet vej i fuld bredde med en hastighedsgrænse på 80 km/t. Derudover får broen gang- og cykelsti
  • Broen forventes at være klar til biltrafik i 2022 og til tog i 2023
  • Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende bro er ca. 4,1 mia. kr.
  • Det er et italiensk joint venture kaldet SBJV – Storstrøms Bridge Joint Venture – bestående af Itinera, Grandi Lavori Fincosit og Condotte, der har vundet opgaven med at bygge broen for den danske stat.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket