Nyt attraktivt erhvervsområde på Lolland

24. aug 2018

Lokation

Danmark
DK

Borgmester Holger Schou Rasmussen (forrest til venstre) da første spadestik blev taget til Maribo Erhvervspark. Foto: Lolland Kommune

Maribo Erhvervspark er nu en realitet som Sydøstdanmarks fremtidige transportcenter.

Bag projektet står Lolland Kommune, der er i færd med at realisere første etape af det nye erhvervsområde med 110.000 bygbare kvadratmeter.

Erhvervsarealet ligger ved afkørsel 48 på Sydmotorvejen som porten til det europæiske kontinent, når man kommer nordfra, og som indgangen til Skandinavien, når man kommer sydfra.

Arealet ligger også i krydsfeltet mellem E47 og rute 9, der er forbindelsen mellem Fyn og Lolland.

”Ikke mindst den kommende Femern Bælt-forbindelse gør Maribo Erhvervspark særdeles attraktiv, og vi oplever også allerede nu en voksende interesse for erhvervsområdet i takt med at tunnel-projektet rykker nærmere,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Fakta om erhvervsområdet
Fuldt udbygget i fire etaper bliver Maribo Erhvervspark på 88 ha.

Første etapes 21,7 ha er rettet mod transporttunge erhverv og virksomheder, der servicerer disse, samt til serviceerhverv med repræsentative og transportmæssige behov.

Rammevilkårene for erhvervsområdet fastsætter bebyggelsesprocenten til maksimalt 50, og den tilladte byggehøjde er 15-30 meter.

Byggegrundene varierer fra ca. 14.000 til ca. 36.000 kvadratmeter. De tilpasses virksomhedernes størrelse og kan opdeles eller sammenmatrikuleres efter behov.

Vejstrukturen i erhvervsområdet er opbygget med en stamvej udformet som et loop for at sikre naturligt og let internt flow.

Bynær beliggenhed
Maribo Erhvervspark ligger ikke alene tæt på Sydmotorvejen, men også i nær tilknytning til Maribo by.

Erhvervsparkens grønne struktur er en del af byens rekreative udfoldelse og knyttes til den omkringliggende natur.

Klimatilpasningen sikres bl.a. med forsinkelsesbassiner, der samler vand fra områdets befæstede arealer og udformes som rekreative elementer.

Yderligere information og kontakt
Forretningschef Industri og Anlæg i Business Lolland-Falster, Mads Stærk:

mst@businesslf.dk, tlf. +45 2324 4521

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket