Byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt tager form, og en ny milepæl er netop passeret: Femern Link Contractors (FLC) har 3. maj fået den endelige miljøgodkendelse, der gør det muligt for FLC at opføre tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn og efterfølgende producere de tunnelelementer, der på sigt skal danne den færdige tunnel, oplyser Lolland Kommune.

Omfattende proces
Det er en stor opgave, der dermed nu er i mål, og borgmester Holger Schou Rasmussen glæder sig over resultatet:
”Det er en omfattende proces at håndtere en miljøgodkendelse af så stort et byggeri, og vi har som kommune og myndighed haft et naturligt stort fokus på at sikre, at alle regler er blevet overholdt og alle krav indfriet. Der er næppe andre kommuner i Danmark, der har haft en lignende opgave før, og vi er derfor både stolte af og glade for, at vi nu er i mål – og endda med et resultat, som vi alle kan være tilfredse med,” siger han.

Glade for samarbejdet
Også hos bygherren Femern A/S glæder man sig over, at endnu en opgave på vejen er håndteret:
”Det professionelle samarbejde mellem Lolland Kommune og entreprenørerne om de detaljerede myndighedstilladelser er afgørende for, at vi kan leve op til målet om både stor ansvarlighed og høj effektivitet i byggeriet af verdens længste sænketunnel. Vi er derfor meget glade for det samarbejde, som vi har med Lolland Kommune om den store opgave”, siger Claus F. Baunkjær, adm. direktør i Femern A/S.

Miljøgodkendelsen regulerer alene området omkring fabrikken og dækker et areal på cirka 1,5 kvadratkilometer. Heraf er en stor del overdækket i form af store haller.

Se den fulde miljøgodkendelse her