Lolland vil bevare tunnelelementfabrikken, der er under opførelse ved Rødbyhavn, til andre projekter. Foto: Femern A/S

I erkendelse af at Femern-projektet vil påvirke alle dele af livet på Lolland de kommende år, vil Lolland Kommune i det kommende år udarbejde en ny samlet Femernstrategi.

Det fremgår af den politiske aftale 2022-2025, et bredt flertal i det nyvalgt byråd har indgået.

Fire fokusområder
Aftalen har fokus på fire hovedområder:

  • Permanentgørelse af Femern-projektets tunnelelementfabrik i Rødbyhavn
  • Udformning af det nye landområde vest for Rødbyhavn
  • Turismeudvikling på Lolland med særligt fokus på Sydlolland
  • Rekruttering og bosætning

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Den politiske aftale fastslår, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en tiltagende udfordring for alle virksomheder på Lolland, herunder også for kommunen.

Manglen gælder alle kategorier af arbejdskraft fra ufaglærte til højtudannede specialister.

Aftalen lægger derfor op til en bred indsats på disse områder:

  • Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
  • Tiltrækning af dansk arbejdskraft
  • Opkvalificering af ledige
  • Opkvalificering af eksisterende arbejdskraft
  • Tilpasning af drift til eksisterende arbejdskraft

I indsatsen for at bedre situationen på arbejdsmarkedet lægger den politiske aftale op til et tæt og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, kommunen og uddannelsesinstitutionerne.