Femern-projektet skaber nye natur- og strandområder på Lollands sydkyst. Luftfoto: Femern A/S

Lolland-Falster er kraftcenter for international kystturisme i Østdanmark, og Femern-forbindelsen har potentialet til at gøre turismen til drivkraft for yderligere bæredygtig vækst.
Derfor har Lolland Kommune sat gang i en strategisk fysisk udviklingsplan for turisme, infrastruktur m.v. på Lollands sydkyst.

Levende lokalsamfund og erhvervsudvikling
”Turismen kan give grundlag for både levende lokalsamfund og erhvervsudvikling i vores område”, forudser borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune og fortsætter:
”I Lolland Kommune skal vi være klar til at gribe de muligheder, som Femern-forbindelsen skaber. Når tunnelen står klar i 2029, kan vores gæster fra syd krydse bæltet på 10 minutter. Så ligger Lolland i naturlig forlængelse af den tyske Østersøkyst, hvor turismen allerede stortrives. Med de rigtige indsatser kan driftige folk på Lolland få samme vind i sejlene, som turisterhvervet har på den jyske vestkyst.”

Investeringer finder vej til Lolland
Borgmester Holger Schou Rasmussen peger på, at Sydkysten fra Nakskov Fjord i vest til Hyllekrog i øst rummer mange muligheder, og flere offentlige og private investeringer finder vej til Lolland i øjeblikket.
Det forbedrer bl.a. områdets infrastruktur, oplevelser og overnatningskapacitet, men nogle tiltag og tendenser kan være vigtigere at satse på end andre.
For at skabe sammenhæng i udviklingen satte Lolland Kommune tidligere på året gang i et strategiarbejde med særligt fokus på strækningen fra Hummingen til Rødbyhavn.
Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme finansierer sammen med kommunen udarbejdelsen af den samlede udviklingsplan for området.

Arrangement for alle interesserede
Lolland Kommune samarbejder med BARK Rådgivning om at udarbejde udviklingsplanen for Lollands sydkyst.

Som et led i arbejdet holdes 23. november kl. 17-19 et arrangement i Rødbyhavn Sportshal, hvor alle interesserede kan deltage og bl.a. stille spørgsmål og komme med kommentarer til planerne.

Borgmester Holger Schou Rasmussen, kommunaldirektør Thomas Knudsen og BARK Rådgivnings administrerende direktør, Sara Line Bohn, vil i den første halve time af arrangementet introducere til kommunens ambitioner og til arbejdet med en samlet udviklingsplan for Lollands Sydkyst.
Klokken 17.30 åbner rådgivere og medarbejdere fra kommunen boder i hallen med yderligere information om planer og tiltag samt mulighed for at give input og stille spørgsmål om udviklingsplanen, det nye forland, områdefornyelse i Rødbyhavn, den nye station ved Holeby m.v.