Femern-venner mødtes på Bornholm

17. jun 2017

Lokation

Danmark
DK

Formanden for STRING, Steen Bach Nielsen, byder velkommen til "Friends of Fehmarnbelt".

Femern-projektet fik mange nye venner ved Folkemødet på Bornholm.

Det dansk-tysk-svenske politiske samarbejde i organisationen STRING benyttede Folkemødet til at præsentere nyskabelsen ”Friends of Fehmarnbelt”som et åbent netværk for alle, der ønsker at udtrykke deres støtte til Femern-forbindelsen. Og det var der mange, der gjorde på Folkemødet.

Øget livskvalitet
STRING markerede etableringen af ”Friends of Fehmarnbelt” ved et mingle-arrangement på Folkemødet lørdag.

Ved åbningen sagde organisationens formand, Steen Bach Nielsen, bl.a.:

”Vi tror på, at forbindelsen vil give øget økonomisk vækst i transportkorridoren fra Nordtyskland til Sverige. At den vil betyde stærkere og grønnere transportforbindelser for både gods og passagerer, og at vi får bedre mulighed for at forske og arbejde innovativt. Det betyder helt grundlæggende øget livskvalitet for borgerne, når forbindelsen åbner.”

Et europæisk projekt
Justits-, kultur- og europaminister i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk, glædede sig over de mange nye Femern-venner.

”Selv om tunnel-projektet stadig mangler en endelig tysk miljøgodkendelse, er det vigtigt allerede nu at bygge videre på det dansk-tyske samarbejde. Vi skal lære hinanden bedre at kende, og vi skal gøre det nu. Vi skal også lære at forstå, at Femern-forbindelsen er et europæisk og ikke et regionalt projekt,” sagde hun.

Forbindelse mellem mennesker
Regionsrådsmedlem Ilmar Reepalu, Region Skåne sagde, at Femern-projektet vil give store muligheder og fordele også for Sverige.

”Erfaringerne fra Øresundsforbindelsen viser, at sådanne forbindelser skaber forskelligartede aktiviteter. Der skabes ikke alene en trafikal forbindelse, men også en forbindelse mellem mennesker,” sagde Ilmar Reepalu.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket