Lollands erhvervshavne får rekordresultat efter øget aktivitet, bl.a. omkring Femern-byggeriet. Foto: Lolland Kommune

Byggeriet af Femern-forbindelsen i kombination med en generel øget aktivitet i erhvervslivet skaber rekordresultat i Lolland Erhvervshavne.

tine-vintner-clausen-femern-belt-development
Tine Vinther Clausen glæder sig over rekordresultat for Lollands Erhvervshavne. Foto: Lolland Kommune

Flere virksomheder sender større mængder gods gennem Nakskov Havn, ligesom aktiviteten i Rødbyhavn Trafikhavn er rekordhøj, og det glæder formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Tine Vinther Clausen:
”Det er jeg selvfølgelig enormt glad for. Det betyder, at vi er lykkedes med at understøtte den positive udvikling, der sker her på Lolland. Samtidig tegner fremtiden lovende, idet vi også fra mange sider ser en kolossal interesse for at etablere sig i Lolland Kommune.”

Ekstraordinært stort resultat
De øgede aktiviteter medfører, at Lolland Erhvervshavnes regnskabsresultat for 2022 er ekstraordinært stort og vidner om, at erhvervsudviklingen på Lolland nu har nået et helt nyt niveau. Erhvervshavnene har en samlet omsætning på 25,1 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 13,5 mio. kr. Det er en resultatmæssig fremgang på 5,4 mio. kr. eller 65,9 %.

Der er flere årsager til det flotte resultat, fastslår Lolland Kommune:

Resultatet er i høj grad en afspejling af aktiviteterne omkring byggeriet af Femern-forbindelsen, den økonomiske fremgang for virksomhederne og interessen for at etablere nye aktiviteter i havnene. Derudover har der været indskibning af roer ud over det sædvanlige og også pæne resultater for øvrige aktiviteter på havnene. Dog har udskibningen af vinger fra Vestas fyldt mindre.

Grøn omstilling er central
Væsentlig for tiltrækningen af virksomheder til erhvervshavnene nu og fremover er også den grønne omstilling, som er en konstant dagsorden. En dagsorden, hvor Lolland står centralt, pointerer Tine Vinther Clausen:

”Vi har fantastiske muligheder for at være med til at skrive grøn erhvervshistorie. Med en bæredygtig erhvervsprofil og en unik infrastruktur med Femern-forbindelsen som fremtidigt omdrejningspunkt for erhvervshavnene har vi et godt udgangspunkt for at tiltrække spændende virksomheder, der kan supplere hinanden i en stærk, grøn erhvervsklynge. Vi står allerede i den bedste position med grøn energi i form af lokalt produceret biogas og vind- og solenergi. Dermed har vi et solidt grundlag for en fortsat udbygning, og lige nu glæder vi os over, at den høje aktivitet i alle virksomhederne og de stigende indtægter i erhvervshavnene gør det muligt at investere yderligere i den fremtidige udvikling.”

Fortsat udbygning af Nakskov Havn
Af kommende tiltag er der netop nu fokus på udretning og udvidelse af indsejlingen til Nakskov Havn af hensyn til større og længere skibe.

I slutningen af 2022 var miljøkonsekvensrapporten for projektet klar, og det vil blive gennemført i slutningen af 2023.

Planen er at følge det op med en udvidelse af hele sejlrenden med 10 meter i slutningen af 2024. Dette projekt har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget allerede indstillet til Byrådets godkendelse, og det understreger strategien for erhvervshavnene om en fortsat kontrolleret udbygning i takt med virksomhedernes behov.