Attraktive erhvervsarealer som Maribo Erhvervspark kan tiltrække internationale investorer. Illustration: Chetwoods Architects

2. maj 2023 -

Femern Bælt-forbindelsen vil give erhvervsudviklingen på både den danske og tyske side et markant boost.

Eksisterende virksomheder vil få lettere adgang til nye markeder, og samtidig vil interessen for området øges blandt internationale investorer.

Det viser en analyse af potentialer og barrierer for investeringer i Femern Bælt Regionen, som Femern Belt Development har gennemført i samarbejde med en række danske og tyske partnere.

”Mulighederne er helt klart til stede, men udviklingen sker ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt, at det dansk-tyske samarbejde hen over Femern Bælt øges, og at markedsføringen af Femern Bælt-regionen intensiveres. Det er afgørende, at vi får fortalt omverdenen, at regionen er et attraktivt sted i Europa med ren luft, sunde fødevarer, gode undervisningsinstitutioner og et attraktivt arbejdsmarked,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Muligheder for eksisterende virksomheder
Den dansk-tyske analyse af mulighederne i Femern Bælt Regionen viser, at den faste forbindelse bliver en fordel for eksisterende virksomheder i området.

”De virksomheder i regionen, som er salgsvirksomheder og vil eksportere til Tyskland, får mulighed for at optimere deres logistikkæder. Det forudsætter dog, at virksomhederne forbereder sig nu i forhold til sprogkundskaber, kulturforståelse og lovgivning, da de forventede benefits ikke kommer med forbindelsen alene,” hedder det i analysen.

Tiltrækning af internationale investorer
”Vores analyse viser også, at der med etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse vil opstå en markant interesse for lokalisering fra Køge ned over Ringsted og Næstved og mod Femern, fordi virksomhedernes operations- og salgsradius bliver større. Den forventede tiltrækning af tyske og internationale investorer fremmes af den omstændighed, at der er let adgang til attraktive erhvervsarealer på Sydsjælland og Lolland-Falster,” siger Stig Rømer Winther.

Analysen peger på, at der er gode muligheder for at tiltrække internationale investorer til den danske side af Femern Bælt indenfor disse erhverv:

  • Life science
  • Logistik og transport
  • Den grønne industri
  • Turisme

”Derfor er det vigtigt, at vi styrker det dansk-tyske samarbejde om en fælles strategi for markedsføring af regionen internationalt under et fælles brand,” siger Stig Rømer Winther.

Femern Belt Development er som et led i markedsføringen af Femern Bælt Regionen sammen med sine danske og tyske partnere repræsenteret på den internationale investormesse EXPO REAL i München 4.-6. oktober.

Fakta
De samarbejder om analyse og markedsføring
Bag det dansk-tyske initiativ til markedsføring af Femern Bælt Regionen står fra dansk side Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development samt Business Lolland-Falster og fra tysk side erhvervsudviklingsselskaberne Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH (EGOH), Wirtschaftförderung Lübeck GmbH, Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH,

Wirtschaftsgesellschaft Lauenburg og Wirtschaftsentwicklung für den Kreis Segeberg – WKS mbH.

Initiativet er en del af det danske Femern Fyrtårn-projekt. Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen er ét af de otte Erhvervsfyrtårne initieret af Erhvervsministeriets og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses for at udvikle nye styrkepositioner.
Erhvervsfyrtårnet er finansieret af REACT-EU-midler.