Femern Bælt Komitéen ved samlingen i Rødbyhavn september 2022. Foto: Kreis Ostholstein

Femern Bælt Komitéen sætter sig nu i spidsen for at skabe en fælles dansk-tysk vision for fremtidens Femern Bælt Regionen.

Det sker efter at komitéen var samlet til møde på det nye videns- og læringscenter i Rødbyhavn, Fehmarn Innovation Link, med fokus på permanentgørelse af Femern tunnelfabrikken, nye energiformer samt bæredygtigt byggeri.

”Det er områder, som er meget interessante, og hvor der allerede med Femern-projektet og sideløbende initiativer som eksempelvis videns- og læringscenteret er taget store skridt frem mod at gøre Femern Bælt Regionen verdensledende indenfor produktion af grøn infrastruktur,” siger næstformanden i Femern Bælt Komitéen, borgmester Holger Schou Rasmussen.

Udvikling af nye energiformer
Holger Schou Rasmussen peger på de betydelige muligheder, der ligger for innovation og vækst som spin-off af Femern-projektet.

”Energikrisen skaber muligheder for udvikling af nye energiformer. Tunnelfabrikken i Rødbyhavn kan spille en betydelig rolle som producent af elementer til fremtidens havvindmølleparker i grønne, bæredygtige produktionsmetoder, der er udviklet på basis af erfaringerne fra tunnel-produktionen,” siger Holger Schou Rasmussen.

Samarbejder og fælles projekter
Femern Bælt Komitéen har derfor besluttet at udforme en vision for fremtidens Femern Bælt Region.

”Vi vil se på, hvilke styrker, vi råder over i den fælles dansk-tyske region, og hvor vi yderligere kan sætte ind med samarbejder og fælles projekter, der kan medvirke til at fremme vækst og udvikling og skabe en fremtidsregion med stort potentiale. Når vi har formuleret målet, skal vi også nok i det dansk-tysk fællesskab finde vejen derhen,” siger Holger Schou Rasmussen.

Han mødes i nær fremtidig med formanden for Femern Bælt Komitéen, Landrat i Kreis Ostholstein, Reinhard Sager, for at igangsætte arbejdet med at skabe en fælles vision for fremtidens Femern Bælt Region.

Fakta: Personerne i Femern Bælt Komitéen

Se listen over komité-medlemmer her

Læs også:

Femern Videns- og LæringsCenter skal gøre dansk byggeri verdensledende