Banedanmark har sendt arbejdet med en ny et-sporet jernbanebro med broklap over Guldborgsund ved Nykøbing Falster i offentligt EU-udbud.

Ifølge udbuddet er der tale om et projekt til en anslået værdi af 250 mio. kr. med budfrist 12. august kl. 12.

Budget på 9,5 mia. kr.
Den nye bro over Guldborgsund er en del af Ringsted-Femern Banen.

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største infrastrukturprojekter med et budget på 9,5 milliarder kroner.

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning.

Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning skal sikre, at jernbanen får en øget kapacitet i fremtiden, og samtidig give pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og klimavenlig jernbane.

El-tog indsættes på strækningen
Tunnelen under Femern Bælt ventes færdig i 2029, men togpassagerer og pendlere på Sydsjælland og Lolland-Falster får gavn af forbedringerne længe før.
I 2020 opgraderede Banedanmark strækningen mellem Ringsted og Vordingborg, hvilket blandt andet betyder, at der kan indsættes el-tog på strækningen i 2021. 
I 2026 kommer der også el-tog til Falster, når den nye Storstrømsbro er taget i brug.
Skinnerne opgraderes på flere steder mellem Ringsted og Vordingborg, og der etableres et 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.

Næste udbud: Holeby Station
Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen medfører modernisering af en række stationer på strækningen samt anlæggelse af en ny station i Holeby på Lolland.

Dette projekt sendes i udbud i tredje kvartal i år og har en forventet kontraktpris på 100 mio. kr.

Fakta om Ringsted-Femern Banen
Når banen er udbygget er der:

 • rettet kurver ud, så togene kan øge farten til 200 km/t
 • anlagt ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup
 • bygget overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby
 • udgravet en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn
 • ombygget perronerne på Glumsø Station og Lundby Station
 • forlænget perronerne på Vordingborg Station og bygget ny gangbro
 • flyttet og forlænget perronerne på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygget nye gangbroer
 • bygget nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel
 • foretaget en større sporombygning på Nykøbing F Station og anlagt ny station ved Holeby
 • anlagt faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen
 • støjisoleret 1700 bygninger og opsat støjskærme udvalgte steder
 • elektrificeret på hele strækningen