Efter en god og konstruktiv paneldebat skåles på et fortsat stærkt dansk/tysk samarbejde.

Stor national og international opmærksomhed omkring udnyttelse af erhvervspotentialerne i forbindelse med Femern byggeriet.

Siden starten på anlægsbyggeriet i begyndelsen af 2021, har man på Lolland-Falster og Sydsjælland oplevet en stigende interesse blandt både danske og internationale investorer i forhold til at investere i erhvervsarealer langs Femern-korridoren. Netop tiltrækning af investeringer har gennem mange år været et prioriteret indsatsområde, da det kan være med til at skabe en varig vækst i den danske del af Femern korridoren.
En delegation bestående af Business LF, Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development og en række tyske erhvervsudviklingsselskaber deltog i starten af oktober i den internationale investeringsmesse EXPO REAL i München. Formålet var igen i år at gøre opmærksom på Femern forbindelsen som vækstmotor for den korridor, der åbner mellem Tyskland og Skandinavien i løbet af meget få år, og samtidig gøre opmærksom på de store muligheder der er indenfor turisme, logistik, grøn energi og produktionserhverv i regionen.

Grundig forberedelse og godt samarbejde skaber attraktive forhold for investering

Stærke visioner og et særdeles grundigt forarbejde i kommunerne har, sammen med et godt dansk/tysk samarbejde, skabt meget gunstige muligheder for tiltrækning af såvel nationale som internationale investeringer til Femern Bælt Regionen. 

”Vi har på dansk side nogle særligt store muligheder for at tiltrække nye store virksomheder til Sydsjælland, Lolland-Falster og Sydfyn af den enkle grund, at vores kommuner gennem flere år har været på forkant med at udlægge nye erhvervsarealer til forskellige erhvervsformål. Denne grundige forberedelse, sammenholdt med at vi generelt har en hurtig og smidig sagsbehandling af byggeansøgninger i kommunerne samt en unik placering, gør området særdeles attraktivt for investering, siger direktør Stig Rømer Winther, der samtidig påpeger, at samarbejdet med de tyske erhvervsfremmeaktører er med til at styrke lokaliseringen af virksomheder på dansk side.

”På tysk side har kommunerne generelt meget svært ved at få lov til at udlægge nye erhvervsarealer. Derfor er vi i den situation, at vi gennem et tæt samarbejde med vores tyske kolleger har fået dem som medspillere i forhold til at lokalisere internationale virksomheder i den danske del af Femern Bælt korridoren. Det er for mig et udtryk for, at den mentale bro mellem vores to lande allerede er etableret”, konstaterer Stig Rømer Winther.

Paneldebat og lokale specialiteter
Netop det dansk/tyske erhvervssamarbejde og vækstmulighederne i de kommende år var også temaet i den paneldebat, hvor Femern Belt Developments direktør Stig Rømer Winther deltog sammen med Transportminister Claus Ruhe Madsen, Schleswig-Holstein, Direktør for Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig Holstein GmbH, Hinrich Habeck og Senator Karen Pein, Myndighed for Byudvikling og Bolig Hamborg. 
Der var mellem paneldeltagerne enighed om, at der er store potentialer for et tættere samarbejde indenfor energi-sektoren, kunstig intelligens, grønne initiativer indenfor anlægssektoren og turisme.

”Det er opmuntrende at høre, hvor stor vægt de tyske politikere lægger på at få konkrete samarbejdsprojekter op at stå med universiteter og erhvervslivet i Østdanmark. Der er for mig ingen tvivl om at samarbejdet over grænsen vil blomstre i de kommende år, netop derfor skal vi fortsætte markedsføringen af alt det vi har og det vi kan på dansk side”, slutter Stig Rømer Winther.
Som en ekstra lille markedsføring af den danske del af Femern Bælt Regionen, havde Stig Rømer Winther medbragt smagsprøver på lokaler specialiteter til stor interesse for messens gæster. 

Ny markedsføringsportal synliggør investeringspotentialer

Sammen med Erhvervshus Sjælland og Business LF lancerede Femern Belt Development, i regi af første etape af Erhvervsfyrtårn Femern, i forsommeren en ny portal https://gatewayscandinavia.eu, som sammen med kommunernes og erhvervsrådenes egne investeringsportaler skal markedsføre regionens samlede erhvervspotentialer.