Femern-projektet lægger pres på det lollandske boligmarked. Efterspørgslen efter attraktive og velfungerende lejeboliger fra de mange, der bliver tilknyttet byggeriet, er allerede stor, og den vil stige i løbet af de kommende år.

Lolland Kommune vil nu hjælpe private boligejere med egnede lejeboliger på vej med råd og vejledning.

Det sker på et webinar for alle interesserede torsdag 8. april kl. 16.30-18.15.

Svar på væsentlige spørgsmål
Webinaret giver svar på, hvilke boliger, der egner sig til udlejning, hvad en god lejekontrakt bør indeholde, hvordan man fastsætter en rimelig husleje og hvilke forhold, udlejer skal være opmærksom på, når der udlejes til ansatte på Femern-projektet.

Programmet
Webinarets program:

  • Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen.
  • Boligmarkedet i Lolland Kommune; Hvilke boliger egner sig til at blive lejet ud? Og hvad er der efterspørgsel på? Oplæg ved Henrik Madsen og Rie Christiansen, Lolland Kommune.
  • Vigtig viden om udlejning: Lejekontrakt, husleje, rettigheder og pligter. Oplæg ved Mark Jensen, Sammenslutningen af private udlejere.
  • Særlige forhold når man lejer ud til Femern-medarbejdere. Oplæg ved Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.
  • Opsamling ved Birgitte Rønnow og Jytte Harpøth, Lolland Kommune og Mark Jensen, Sammenslutningen af private udlejere.

Yderligere information og tilmelding til webinaret:

Lolland Kommunes hjemmeside