Anlægshavnen til Femern-projektet som den tager sig ud primo marts 2021. Foto: FBC

To virksomheder er i færd med at rykke ind i den nyetablerede Maribo Erhvervspark. Det lollandske boligmarked syder, hoteller og andre overnatningsstedet er klar med udvidelser, virksomheder etablerer sig med filialer i Rødbyhavn, tæt på den kommende byggeplads for Femern-tunnelen, og nye arbejdspladser opstår dagligt.

I farvandet ud for Rødbyhavn vokser Femern-projektet op som et synligt bevis på, at noget stort er undervejs.

holger-schou-rasmussen-bestyrelsesformand-femern-belt-development
Borgmester Holger Schou Rasmussen. Foto: FBD

Megaprojektet Femern-tunnelen vil frem mod ibrugtagningen i 2029 sætte sit tydelige spor på Lolland, ikke kun som et imponerende bygningsværk, men også som et projekt, der skaber vækst og udvikling i en betydelig geografi.

”Vi oplever allerede nu øget aktivitet i erhvervslivet og på boligområdet som sikre tegn på, at Femern-projektet bliver en enorm vækst-driver for vores område og for hele Femern Bælt regionen,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Mange nye arbejdspladser
I takt med at tempoet på Femern-projektet stiger, øges antallet af arbejdspladser i Rødbyhavn.

Entreprenørkonsortierne Femern Link Contractors (FLC) og Fehmarn Belt Contractors (FBC) har allerede flere hundrede medarbejdere på plads. Begge konsortier har indgået underleverandøraftaler med lokale virksomheder, der er klar til at ansætte flere medarbejdere.

Seneste har den lokale virksomhed Aktiv -El A/S, Nakskov vundet en million-ordre på Femern-projektet.

Centerchef Per Bech Grønning, Jobcenter Lolland glæder sig over, at der er en stor del af de jobs, der allerede er skabt i Femern-projektet, er besat af danskere.

”Vi kan på jobcenteret konstatere, at vi får ledige i beskæftigelse hos de underleverandører, der er tilknyttet projektet, og at nogle også kommer i uddannelse i forbindelse med projektet. Vi er i løbende kontakt med arbejdsgivere, der har opgaver på projektet, og det giver jobåbninger for lokale arbejdstagere. Der er godt gang i arbejdsmarkedet på mange områder. Vi har dog en højere ledighed end på samme tid sidste år, men det skyldes COVID-19,” siger Per Bech Grønning.

Maribo Erhvervspark befolkes

sew-north-filtration-femern-belt-development
S.E.W. North Filtration A/S etablerer sig i Maribo Erhvervspark. Foto: FBD

Filterproducenten S.E.W. North Filtration A/S med omkring 40 medarbejdere etablerer sig i år med en 8.000 kvadratmeter stor fabrik i Maribo Erhvervspark, og også energiselskabet OK a.m.b.a. har fundet vej til det nyetablerede businessområde.

”Vi oplever stigende interesse for Maribo Erhvervspark, der ligger attraktivt med en placering tæt på motorvejen og Femern Bælt-forbindelsen, både fra danske og udenlandske virksomheder,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

I første fase omfatter Maribo Erhvervspark 21,7 hektar, men Lolland Kommune ser allerede nu på mulighederne for udvidelse med yderligere 60 hektar.

Boligmarkedet syder
Flere lollandske hoteller og andre overnatningssteder har bebudet udvidelser og fremstår i nymoderniseret udgave. Det gælder eksempelvis Hotel Søpark, Milling Hotels i Maribo og Stop´n Sleep Hotel i Rødbyhavn.

Lokale ejendomsmæglere melder om betydelig travlhed på grund af stor efterspørgsel efter boliger. Efterspørgslen er svært at matche, og derfor arbejdes fra både privat og kommunal side på at etablere udstykninger. Også boligselskaber er på vej med planer for nybyggeri.

International skole på Lolland
Den øgede internationale interesse for Lolland har ført til etablering af en kommunalt drevet international skole i Maribo.

Lolland International School åbner i år for undervisning.

”Med en internationale folkeskole, hvor undervisningen foregår på engelsk, ønsker vi at give et tilbud både til udenlandske elever, der er flyttet med deres forældre hertil på grund af Femern-projektet, men samtidig også til danske elever, som ønsker at lægge grunden til en kommende international uddannelse. Skolen bliver en af grundpillerne i det internationale miljø, der opstår på Lolland i kraft af Femern-forbindelsen,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.