De 4 nye lærlinge på Femern Belt projektet bliver budt velkommen foran Fehmarn Belt Contractors Domicil i Rødbyhavn. På billedet ses fra venstre: HR manager Fehmarn Belt Contractors Osei Vrede, lærlingene Andreas Lindegaard, Jimmi Hornemann Rasmussen, Tim hundewadt Højlind og Kasper Riisgaard Svendsen, HR Coordinator Fehmarn Belt Contractors Pi Loving og Coordinator MSE A/S David Højgaard. Foto: Femern Belt Development

Som en del af kontrakten på Femern projektet, har konsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) forpligtet sig til at gennemføre 15 lærlinge årsværk. FBC har i den forbindelse samarbejdet med Lolland Kommune og erhvervsuddannelsescenteret CELF om udarbejdelsen af et nyt prækursus fokuseret på rekruttering af lærlinge til maskinfører uddannelsen.  
Denne mulighed er kommet i stand gennem et godt samarbejde med Lolland Kommune og CELF. Lolland Kommune har forstået at optimere mulighederne for, at jobsøgende voksne kan omskoles til maskinførere, ved i samarbejde med CELF at tilbyde prækurset ”På vej til maskinfører”. FBC tager meget gerne socialt ansvar og engagerer os lokalt, derfor glæder det mig, at lokale arbejdssøgende har kunnet få en ny mulighed gennem dette rigtig gode samarbejde”, siger HR Coordinator hos Fehmarn Belt Contractors Pi Loving. 

En helt ny mulighed
De fire lærlinge har det til fælles, at de er voksne mænd, som har haft arbejde i andre brancher, men desværre var blevet arbejdsløse. De havde alle skrevet maskinføreruddannelsen på deres ønskeseddel til jobcenteret. Med den nye grunduddannelse ”På vej til maskinfører” åbnede muligheden sig, og efter at have udført grundforløbet, blev de fire udvalgt af FBC og fik tilbudt lærepladser i entreprenørfirmaet MSE, Nørre Alslev. 
Jeg ønskede konkret at sadle om, og tilbuddet om ”På vej til maskinfører” var derfor en kickstart for mig. Jeg er glad for at have fået denne mulighed for en drømmeuddannelse, kombineret med muligheden for at arbejde på Danmark største anlægsprojekt”, siger tidligere kok Jimmi Hornemann Rasmussen 37 år. 

De fire lærlinge glæder sig til at komme i gang, og ser uddannelsen som en fornuftig investering i fremtiden. 

Underleverandører med ombord
Alle fire lærlinge er ansat i MSE, som er underleverandør til Fehmarn Belt Contractors. MSE har med kyshånd taget imod de fire lærlinge, som FBC har udvalgt. 

Coordinator hos MSE, David Højgaard er glad for samarbejdet: ”Udlærte maskinførere hænger ikke på træerne, så det giver god mening, at vi uddanner dem selv. Omvendt er Femern Bælt projektet et stort og komplekst projekt at komme ind på som lærling. Derfor glæder det os, at vi har kunnet rekruttere lærlinge med en vis erhvervs- og livserfaring og en grunduddannelse inden for faget”.

Sikrer danske lærepladser
Konsortiet Fehmarn Belt Contractors, som er ansvarlig for den maritime del af Femern Belt projektet, er et samarbejde mellem de førende udgravnings- og marine entreprenører Boskalis og Van Oord, begge fra Holland. Konsortiets egne medarbejdere består primært af eksperter ansat i de to udenlandske virksomheder. Derfor trækker FBC på deres danske underleverandører for at placere lærlinge i danske virksomheder. 

HR Coordinator Pi Loving udtrykker det således: ”Vi glæder os over, at vi med vores gode samarbejde med vores danske underleverandører kan sikre danske lærepladser og dermed bidrage til den danske arbejdsstyrke på projektet”.