Med Femern-forbindelsen får Vordingborg en strategisk fordelagtig position, der giver basis for øget vækst og udvikling i området.

Det fremgår af et omfattende ideoplæg til en kommende 10-årig masterplan for Vordingborg Kommune, som Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune har fået udarbejdet.

Vordingborg er strategisk velplaceret
Med etableringen af Femern Bælt-tunnelen etableres et direkte og sammenhængende motorvejssystem fra Oslo i nord, Stockholm i øst ned over Øresundsregionen videre til København ned til det nordlige Tyskland.

Ideoplægget til erhvervs-masterplanen fastslår, at Vordingborg Kommune er strategisk yderst velplaceret i dette motorvejssystem mellem de store metropoler og med sine to vigtige havne, den bæredygtige erhvervshavn i Vordingborg og den vigtige servicehavn for havvindmøller i Klintholm.

Det er en åben dør til muligheder for udvikling og vækst både for virksomheder allerede lokaliseret i Vordingborg Kommune og for virksomheder i ind- og udland, der leder efter en placering med nem og kort adgang til motorvej, moderne erhvervshavne og det nord- og syd europæiske marked,” hedder det i planen.

Valgte Vordingborg som placering
Vordingborg Kommunes strategiske placering på strækningen mellem København og Hamborg betyder, at virksomheder lokaliseret her har ”time”-fordelen.

De har maksimalt 1 times kørsel i transporttid, uanset om de skal betjene markeder nord, syd eller øst på.

Dette er den direkte baggrund for, at en virksomhed som RelyOnNutec valgte at placere sig i Vordingborg, da det giver dem adgang til opgaver på tre markeder: Anlægsarbejdet ved Femern, vindmølleservice ved Klintholm Havn og opgaver i København og resten af Sjælland, fremgår det af ideoplægget.

RelyOn Nutec er verdens førende virksomhed inden for sikkerheds- og overlevelsestræning til primært olie og gas, maritime offshore vind- og højrisikoindustrier og har 34 træningscentre i 20 lande.

Nye erhvervsarealer
Vordingborg har i dag udstykket et erhvervsareal på 300.000 kvadratmeter ved afkørsel 41.

Heraf er ca. 1/3 solgt til virksomheder, som allerede er i drift eller er i gang med etablering. Derudover er der planlagt udstykning af yderligere 400.000 kvadratmeter i forbindelse med det eksisterende areal.

Vordingborg Erhvervsforening anbefaler Vordingborg Kommune at ansøge om dispensation til udstykning af nyt erhvervsområde ved afkørsel 39.

Hvis dispensation opnås, kan udviklingen sættes tidligere i gang og forventeligt ikke skal afvente, at arealerne ved afkørsel 41 er solgt.

Yderligere information
Ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 kan downloades her