Udenlandske virksomheder har fokus på Danmark

02. maj 2017

Lokation

Danmark
DK

Den tjekkiske erhvervsdelegation besøgte bl.a. Femern-infocenteret i Rødbyhavn.

Udenlandske virksomheder interesserer sig i stigende grad for Femern Bælt-projektet og de andre store anlægsopgaver, der er på vej i Østdanmark.

For tredje gang havde Femern Belt Development 27. april besøg af en erhvervsdelegation fra Tjekkiet med 16 repræsentanter fra 8 tjekkiske virksomheder fra bygge- og anlægssektoren og servicesektoren samt repræsentanter fra den tjekkiske ambassade.

Udenlandske virksomheder kommer
”Vi ved, at de mange store bygge- og anlægsopgaver lægger et stort pres på arbejdsmarkedet, og at det vil føre til mangel på dansk arbejdskraft. Og vi ved, at udenlandske virksomheder under alle omstændigheder kommer til Danmark for at være med. Vi lægger vægt på at tage godt imod de udenlandske virksomheder og give dem brugbare informationer om danske forhold, og derudover ikke mindst at de får mulighed for at knytte kontakter til netværk og virksomheder her i regionen,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Info om store byggeopgaver
Den tjekkiske erhvervsdelegation blev under det danske besøg informeret om Sjællands Universitets Hospital i Køge, Femern-projektet, den nye Storstrømsbro, udbygningen af Femern-banen, og Dansk Byggeri orienterede om at drive virksomhed i Danmark.

Ikke færre end fem af de virksomhedsnetværk, der de seneste år er etableret i regionen, var repræsenteret og havde mulighed for direkte kontakt til de tjekkiske virksomheder.

”Vores opgave er at introducere udenlandske virksomheder til danske forhold og til danske virksomheder. Næste skridt - når samarbejder skal etableres - varetages af Business LF og Copenhagen Capacity,” siger direktør stig Rømer Winther.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket