Tyske politikere tæt på dansk infrastruktur

07. apr 2017

Lokation

Danmark
DK

De tyske borgmestre besøgte også udsigtsplatformen ved Rødbyhavn, hvor den kommende Femern-forbindelse anlægges.

Fra toppen af Storebæltsforbindelsens 254 meter høje pyloner er der en storslået udsigt over det danske ø-rige. På den kunstigt anlagte ø Peberholm kommer den besøgende tæt på brobygningskunsten og storheden i Øresundsforbindelsen, det seneste mega infrastrukturprojekt i Danmark.

Borgmestre og embedsmænd fra syv nordtyske kommuner besøgte i begyndelsen af april de store danske bro- og tunnelprojekter.

På en studietur tilrettelagt af Femern Belt Development fik de udover spektakulære oplevelser dokumentation for, at projekterne ikke kun er til gavn for trafikken, men at de også skaber nye muligheder for vækst og udvikling lokalt, regionalt og på landsplan.

At de samme forventninger knyttes til den kommende faste Femern Bælt-forbindelse fik de tyske gæster talrige beviser for i løbet af den to dage lange studietur.

Øget dansk-tysk samarbejde
Ved besøget i Vordingborg Kommune glædede borgmester Michael Seiding Larsen sig over byggeriet af en ny Storstrømsbro som et led i den samlede Femern Bælt-forbindelse.

Ved besøget hos overborgmester Frank Jensen, blev det slået fast, at også i den danske metropol København er forventningerne store til et øget dansk-tysk samarbejde, når det nordtyske område og den tyske metropol Hamborg rykker tættere på.

Øresundsforbindelsen er et levende eksempel på, at der skabes ny vækst og udvikling i kølvandet på et stort infrastrukturprojekt.

Det er også tilfældet med Storebælts-forbindelsen. I Slagelse Kommune, mødtes de tyske gæster med borgmester Stén Knuth, der betonede den betydning, Storebæltsforbindelsen har for lokalområdet.

På Falster mødtes de tyske gæster med borgmester John Brædder, der ser store muligheder i kølvandet af Femern-forbindelsen, bl.a. for det nye erhvervsområde, Guldborgsund Kommune har under udvikling ved afkørsel 43 på E47.

I Køge fik gæsterne syn for det betydelige udviklingspotentiale, der skabes af den igangværende udbygning af motorvejen, anlæggelse af ny banelinje og udvidelse af den eksisterende som et led i Femern-forbindelsen. Det giver bl.a. basis for en betydelig udvidelse af Skandinavisk Transportcenter, oplyste direktør Thomas Kampmann, der også pegede på mulighederne for omladning af gods på henholdsvis jernbane og vej på en fremtidig kombi-terminal i Køge.    

Miljømæssige gevinster
De tyske gæster besøgte også Femern A/S, hvor administrerende direktør Claus F. Baunkjær, viceprojektdirektør Ajs Dam og finansdirektør Allan Christensen orienterede om Femern-projektet og den aktuelle status.

Michael Løvendal Kruse, Danmark Naturfredningsforening oplyste i et indlæg de tyske gæster om, hvorledes en tidligere miljø-baseret skepsis i forhold til de store infrastrukturprojekter er vendt til det modsatte. Projekterne har vist sig at være en gevinst for miljøet, og sådan ser Danmarks Naturfredningsforening også Femern-projektet, som han betegnede som miljømæssigt særdeles veldokumenteret.

De tyske gæster mødtes også med folketingsmedlemmerne Magnus Heunicke og Lennart Damsbo Andersen samt formanden for STRING, Steen Bach Nielsen.

Fortsætter den dansk-tyske dialog
”Borgmestrene gav ved afslutningen af besøget udtryk for, at de nu har fået et væsentligt bedre indblik i Femern-projektet og mulighederne for vækst og udvikling.  Både de og vi er glade for den dialog og erfaringsudveksling, vi har haft under turen, og vi er enige om, at vi vil fortsætte den konstruktive dialog i de kommende måneder og år,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.  

Se indslag på tv

TVØst bragte 05.04 et indslag fra det tyske borgmester-besøg.

Se indslaget her

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket