Tunnel-projektet er godt i gang på Femern, men minister ønsker mere fart på de tyske anlæg. Luftfoto: Femern A/S

Den slesvig-holstenske trafikminister, Claus Ruhe Madsen, ønsker mere fart på de tyske landanlæg til Femern-projektet.

”Vi har tid endnu, men der skal trædes på speederen,” siger han til Deutschen Presse-Agentur.

Femern A/S er ansvarlig for anlæggelsen af hele tunnelen under Femern Bælt og de tilhørende anlæg på danske side, mens landanlæggene på tysk side, bl.a. jernbanetilslutning og vejanlæg med en ny tunnel under Femern Sund til afløsning for den nuværende bro er tysk anliggende.

Danskerne har sat meget i gang
”Danskerne er allerede kommet langt i projektet og har sat meget i gang,” siger Claus Ruhe Madsen og nævner anlæggelse af tunnelfabrikken i Rødbyhavn, erhvervsarealer og planer om nye turistområder.

”I vores naboland mod nord har de en tendens til at se muligheder i et projekt, hvor vi til gengæld har travlt med at se problemer og ikke løsninger,” siger den slesvig-holstenske trafikminister til det tyskle pressebureau.

Han opfordrer nordtyskerne til at beskæftige sig mere intensivt med de muligheder, en hurtigere forbindelse mellem København/Malmø og Slesvig-Holsten og Hamborg medfører.

Flere store projektet i Tyskland
Frem mod 2029 skal der på tysk side ske en opgradering af togstrækningen mellem Lübeck og Puttgarden, og Bundesstraße 207 skal udbygges.

Samtidig skal anlægges en ny tunnel under Femernsund til erstatning for den nuværende Femernsundbro, der skal renoveres og bevares som færdselsåre for fodgængere, cyklister og langsomme køretøjer.