Formanden for Folketingets transportudvalg, Lennart Damsbo-Andersen, tager sit udvalg med til KIel for at udbygge de tyske kontakter.

I dagene 1.-3. marts besøger Folketingets trafikudvalg Kiel for at mødes med den nordtyske delstat Slesvig-Holstens trafikudvalg og med ministerpræsident Torsten Albig (SPD).

Det er første gang de to udvalg mødes, og på dagsordenen er de dansk-tyske vej- og jernbaneforbindelser og den kommende Femern Bælt-tunnel.

Tidsplan for Femern-forbindelsen
Når de to transportudvalg mødes i begyndelsen af marts har Femern A/S afleveret svarene på de indsigelser, der er indgivet i forbindelsen med den seneste tyske høring om Femern-forbindelsen, hvilket sker i midten af februar.

”Derfor forventer vi, at der fra tysk side vil foreligge en tidsplan for den videre proces i myndighedsbehandlingen af Femern-forbindelsen,” siger formanden for Folketingets transportudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S).

Udbygger den løbende kontakt
Lennart Damsbo-Andersen og Folketingets trafikudvalget ønsker med besøget i Kiel at udbygge kontakten til deres slesvig-holstenske kolleger.

”Det er vigtigt at vi har en tæt dialog og et konstruktivt samarbejde med vores tyske kolleger, og at dette etableres i god tid, inden selve anlæggelsen af Femern-forbindelsen går i gang,” understreger Lennart Damsbo-Andersen.

Folketingets trafikudvalg har i forvejen en tæt dialog med Forbundsdagens trafikudvalg, som er etableret på baggrund af de to udvalgs besøg hos hinanden i henholdsvis København og Berlin.

”Den tætte dialog betyder, at vi har en bedre mulighed for at få afklaret spørgsmål, der måtte opstå i hele processen, så hurtigt som muligt for at sikre fremdriften i projektet,” siger Lennart Damsbo-Andersen.