I udviklingsplanerne for HUB 48 Maribo indgår en logistikhal. Illustration: HUB 48 Maribo

5. september 2023 - 

Maribo Erhvervsparks succes betyder, at Lolland Kommune nu gør klar til yderligere udvidelse af parken.

”Det er et ønskescenarie for kommunen. Maribo Erhvervspark er et udviklingsområde med både lokalt, regionalt og internationalt udviklingspotentiale ikke mindst i kraft af sin strategiske placering tæt på den kommende faste Femern Bælt-forbindelse. Erhvervslivets interesse for etablering i erhvervsparken er da også så stor, at vi nu går i gang med forberedelserne til en udvidelse for at imødekomme fremtidens behov,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Erhvervsområde for transporttunge erhverv og service
Det kommende nye erhvervsområde tager sigte på virksomheder med stort transportbehov og servicering af disse samt af øvrig trafik på det overordnede vejnet.

Det betyder, at erhvervsområdet principielt kommer til at give mulighed for alt fra større kontorer, entreprenør-, produktions-, levnedsmiddel-, engros- og shippingvirksomhed til beton- og asfaltfabrikker.

Derudover vil der være mulighed for mindre serviceerhverv, som stadig har særlige repræsentative og/eller transportmæssige behov, bl.a. tank- og servicestation, mindre engros-, logistik- og lagervirksomheder med behov for synlighed, informationscenter og lignende, restaurant, hotel m.v.

I lokalplanen for de to første faser af Maribo Erhvervspark er der ikke mulighed for at etablere detailhandel, men i den kommende planlægning afsøges muligheden for etablering af detailhandel i området.

 Erhvervspark i fire faser
I 2017 udarbejdede Lolland Kommune sammen med NIRAS en helhedsplan for Maribo Erhvervspark, opdelt i fire udviklingsfaser.

Lokalplanen for fase 1 blev godkendt i 2018, og i 2023 blev lokalplanen for fase 2 godkendt, og på det tidspunkt var fase 1 stort set udbygget eller solgt.

Skaber HUB 48 Maribo
I 2022 erhvervede det tyske udviklingsselskab Peper & Söhne Corporate Group via sit nystiftede danske datterselskab, Peper og Soehne ApS, 50.000 kvadratmeter jord i Maribo Erhvervspark og har lanceret erhvervsparken HUB 48 Maribo.

Udbygningen af HUB 48 Maribo sker i to faser.

I første fase opføres håndværkerpladser primært rettet mod lokale virksomheder og virksomheder, der er involveret i opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen.

I anden fase rettes fokus mod virksomheder, der har brug for større produktionsarealer eller logistikplads.

Yderligere information:
HUB 48 Maribo´s hjemmeside