Lektor Jonas Lynge Nielsen (th) og adjunkt Daniel Askengren Jensen (tv) instruerer de studerende Freja Qvick og Amalie Lund Koch i Femern Lab. Foto: Femern Belt Development

Studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC) og Zealand Sjællands Erhvervsakademi er klar til at rykke ind i Femern Videns- & LæringsCenter, der blev indviet 1. september af erhvervsminister Simon Kollerup.

Senere tager også forskere og virksomheder centeret i brug med aktiviteter, der på længere sigt skal gøre Danmark verdensledende indenfor grøn og bæredygtig mega infrastruktur ved at indsamle den viden, der opbygges i Femern-projektet og indgå i tværfaglige innovationssamarbejder.

På sigt ventes flere end 1.000 studerende årligt i kortere eller længere perioder at bruge centeret, der i første omgang drives af DTU, RUC og Zealand samt Odense Robotics, We Build Denmark, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development.

DTU rykker ind i denne måned
DTU er udover Rødbyhavn i færd med at etablere enheder flere steder i landet, hvor undervisning og forskning kobles sammen med erfaring og viden fra ”real-life” projekter.

”I Rødbyhavn får studerende og forskere på tværs af DTU en unik mulighed for at indsamle ny viden og udvikle nye løsninger i tæt samarbejde med virksomhederne. Vi glæder os til at udvikle nye, stærkere og grønnere byggemetoder sammen med virksomhederne – ikke kun til store infrastrukturprojekter, men til hele bygge- og anlægserhvervet og dermed til gavn for hele samfundet,” siger rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU.

I løbet af september indtager de første DTU-studerende faciliteterne i videns- og læringscenteret med fokus på, hvordan droner kan bruges på en byggeplads, specifikt på Femern-projektet.

Senere på året indtager DTU´s Ph.d.-studerende lokaliteterne.

DTU forventer, at omkring 50 studerende årligt vil færdiggøre deres uddannelse i tilknytning til videns- og læringscenteret.

Femern Lab laver workshops for virksomheder
I Femern Videns- & LæringsCenter har Zealand Sjællands Erhvervsakademi åbnet Femern Lab, hvor Zealand i samarbejde med andre undervisningsinstitutioner skal bidrage til at fremme innovationen og processerne inden for byggeområdet.

”I lab’et er der forskelligt TEK, som bl.a. droner, GoPro (videokameraer), VR (virtual reality briller) og meget andet. De studerende på bygningskonstruktør uddannelsen i Næstved har et valgfag, hvor de i Femern Lab skal løse virksomhedscases. I øjeblikket er vi meget interesseret i at blive bedre til at udforske at tage billeder og omsætte til 3D under vand. Det er ikke noget, man generelt har så meget erfaring med, men netop derfor er det en oplagt mulighed at arbejde med i Femern Lab. Vi skal afholde workshops, hvor man arbejder med at opkvalificere mindre virksomheder i byggebranchen,” siger lektor Jonas Lynge Nielsen, Zealand.

RIUC ser mange muligheder
Roskilde Universitet, RUC vil i Femern Videns- & LæringsCenter bl.a. forske i lokal landdistriktsudvikling, bosætning og turismeudvikling samt erhvervsøkonomi, jura og følgerne af hvad en permanentgørelse af tunnelelementfabrikken vil betyde for lokalområdet.

”Vi har nogle, som er interesserede i tekniske aspekter omkring eksempelvis cirkulær økonomi, men langt de fleste kigger på sådan noget som eksempelvis uddannelses- og arbejdsmarkedsspørgsmål. Altså hvordan er aftrykket i forhold til det omgivende miljø, hvordan kan vi få skabt vækst udenfor hegnet på byggepladsen, og hvordan kan vi få lokale virksomheder bedre ind i projektet. Men selvfølgelig også bagsiden af det, hvad er risikopotentialet ved det,” siger Andreas de Neergaard, dekan ved RUC’s Institut for Mennesker og Teknologi til Lolland-Falsters Folketidende.

Planer for fremtidigt center
Femern Videns- & LæringsCenter er i første omgang placeret i lokaler i Adapteo Kontorhotel i Rødbyhavn med en beliggenhed tæt på Femern-projektets anlægssite.

”Vi arbejder sammen med vores partnere i projektet på at finde en mere permanent løsning med såvel undervisningslokaler, laboratorier, møderum og overnatningsfaciliteter, alt sammen placeret i tæt tilknytning til byggepladsen,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Læs også

Femern Videns- & LæringsCenter skal gøre dansk byggeri verdensledende