Spændende udvikling på Vordingborg Havn

06. nov 2017

Lokation

Danmark
DK

Elementerne til den nye Storstrømsbro skal opføres på Madnedø ved Vordingborg. Det giver nye arbejdspladser og skaber et nyt erhvervsområde.

Byggeriet af en ny Storstrømsbro vil ikke alene betyde nye arbejdspladser til Vordingborg i byggeperioden, men også få stor betydning fremadrettet.

Beslutningen om at producere broelementerne på Masnedø skaber øget aktivitet, og samtidig udvikles arealerne, der nu rummer et gartneri, til et fremtidigt havnenært erhvervsområde.
Når selve brobyggeriet er afsluttet og den nye Storstrømsbro er indviet i 2022, bliver hele området ved Masnedø Gartneri til rådighed for nye virksomheder, som ønsker at etablere sig ved Vordingborg Havn.
Den mulighed kommer ifølge havnedirektør Jan Michelsen også meget belejligt for havnen.

Øget aktivitet på havnen
”Vi har fået flere nye store kunder her på havnen de sidste to år, og flere er på vej. Vi er også allerede i fuld gang med et større udvidelse, som vil bringe havnen helt op i superligaen med moderne faciliteter, en ny dyb sejlrende, gode tilkørselsforhold og korte køretider til både Lolland-Falster og hovedstadsområdet. Så det er en fantastisk mulighed for os, at vi kan tilbyde endnu flere virksomheder mulighed for at etablere sig, når brobyggeriet er afsluttet,” havnedirektør Jan Michelsen.

Italiensk joint venture
Selve byggeriet af den nye Storstrømsbro indledes i løbet af efteråret 2018 og ventes at være klar til biltrafik i 2022 og til jernbanetrafik i 2023.
Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr., og broen opføres af et italiensk joint venture bestående af Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit med Seteco Ingegneria som underrådgiver.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket