Se Ringsted-Femern Banen fra luften: 100 "nye" broer

06. sep 2018

Lokation

Danmark
DK

Flere end 100 broer ombygges i forbindelse med opgradering af Ringsted-Femern Banen. Foto: Banedanmark

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastruktur-projekter til dato, og alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse. 

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. Der etableres et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.

Ombygning af flere end 100 broer
For at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor, skal flere end 100 broer og et større antal vejanlæg ombygges. Samtidig etableres nye signaler på hele
strækningen, som gør det muligt at øge farten til 200 kilometer i timen.

Banedanmarks luftfotograf har været på vingerne og taget billeder af aktiviteterne på hele strækningen fra Ringsted til Holeby.

Se billederne

Stationer ombygges
Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg.

Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro.

Banedanmark udskifter også skinnerne på store dele af strækningen, laver ny sporkasse, etablerer dræn langs banen og flytter gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager af hensyn til dyreliv og miljø.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket