Femern A/S har udbudt hovedentreprisen for renovering af det tidligere Danhotel i Rødbyhavn, så bygningen kan bruges som Bygherrecenter mens aktiviteterne i forbindelse med etablering af Femern Bælt-forbindelsen udføres.

Udbuddets omfang
Renoveringen af den 2.600 etagekvadratmeter og fem etager høje bygning omfatter følgende aktiviteter: 

Udvendig: Etablering af ny flugtvejstrappe, nyt overpap på eksisterende tag, murkronerne repareres, facadeelementer i beton repareres og facaderne males. 

Kælder: Mindre renovering i forbindelse med omklædningsrum, etablering af nyt ventilationsanlæg og opgradering af VVS installationer. 

En etage indrettes til anretterkøkken, bespisningsområde og udstillingscenter, og en etage indrettes til åbent kontor med enkelte møderum. 

Der skal etableres nye lette skillevægge, udskiftes vinduer, etableres nyt kludeloft, nyt gulv, malerarbejder, samt nye installationer (el/VVS/ventilation). 

Tilbudsfristen er onsdag 5. august 2020 kl. 12:00.

Plads til 75 medarbejdere
Femern A/S Bygherrecenter indrettes med kontorpladser, overnatning, mødefaciliteter og udstilling. 

Bygningen vil efter ombygningen have kapacitet til ca. 75 kontorarbejdspladser, et antal overnatningspladser, reception samt møde- og udstillingsfaciliteter.

Omkring 1/3 af Femern A/S’ medarbejdere ventes i anlægsfasen at have fast base i Rødbyhavn, mens endnu ca. 1/3 vil have skiftende arbejdssted mellem København og Rødbyhavn. Den sidste tredjedel vil arbejde fra København eller i Tyskland.

Yderligere information om udbuddet

Udbuddet kan ses på ted.europa.eu her