Målet er at sikre mindst 40 virksomheder som underleverandører på Femern-projektet og at bruge deres medvirken til at sikre regional vækst

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skaber betydelig erhvervsmæssig aktivitet og kan bane vejen for yderligere vækst i små og mellemstore danske virksomheder.

Projektet ”Femern-forbindelsen som vækstdriver” sættes nu i gang med et mål om at sikre mindst 40 virksomheder som leverandører til tunnel-byggeriet.

Projektet drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland.

Bred vifte af muligheder
”Vi vil bidrage til at udnytte mulighederne i Femern-projektet optimalt og går derfor ud med et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der kan se sig selv som underleverandør til det store projekt og vil udnytte deres medvirken til at skabe yderligere vækst i virksomheden og øge konkurrenceevnen,” siger projektleder Jesper Rønn Kristiansen, Femern Belt Development.

Som eksempler på mulighederne i projektet nævner Jesper Rønn Kristiansen udarbejdelse af vækstplaner og målrettet forretningsudvikling med kompetenceudvikling for medarbejderne og ledelsen i eksempelvis engelsk, økonomi, jura, digitalisering eller håndværksmæssig opkvalificering.

Sikring af praktikpladser
”Femern Vækst” retter sig ikke alene mod vækst og udvikling i virksomhederne, men har også fokus på de lærlingepladser, der opstår i forbindelse med Femern-projektet.

”Et mål med ”Femern Vækst” er også at sikre hjælp til de mange lærlinge, som opnår en kort praktikaftale i forbindelse med Femern projektet, til at finde supplerende praktikpladser i deltagende virksomheder, i virksomhedsnetværk eller via Erhvervsskolernes netværk,” siger projektleder Jes Christiansen, Projektsekretariatet.

Projektbudget på 29 mio. kr.
”Femern-forbindelsen som vækstdriver” er et toårigt projekt, der løber frem til udgangen af 2021. Projektet har et samlet budget på 29 mio. kr. og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland.

Yderligere information
Femern Vækst hjemmeside

Virksomheder, der ønsker at være med i projektet eller søger yderligere information, kan kontakte projektleder Jesper Rønn Kristiansen på e-mail jesperk@femern.info