Præcis information om tunnelprojektet på Femern

24. sep 2018

Lokation

Danmark
DK

Et nyt interaktivt kort over Femern viser omfanget af de byggeaktiviteter, der kommer til at præge den tyske ø, når anlæggelsen af den faste forbindelse går i gang.

Kortet viser tilslutningen af jernbaneanlægget til tunnelen og udbygningen af vejanlæggene på Femern, og giver borgere på Femern og andre interesserede præcise informationer om, hvilke områder, der bliver berørt af byggeriet.

Bag offentliggørelse af kortet står Slesvig-Holstens transportministerium, vej- og trafikdirektoratet, Deutsche Bahn og Femern A/S.

”Jeg er meget glad for dette udspil og hilser det udbyggede informationsarbejde velkommen. Selvom de enkelte projekter planlægges af forskellige instanser, opfattes de af borgerne som ét projekt. Kortet gør planlægningen gennemsigtig og letter adgangen for folk til at få den rette information, siger transportminister Bernd Buchholz, Slesvig-Holsten.

Se det interaktive kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket