Sund & Bælt har sammen med Banedanmark fuld damp på kedlerne i opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødby havn forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland. Både budget og tidsplan følger de fastlagte forventninger.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med den nye jernbane mellem København og Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing F. til København på 1 time. I dag er rejsetiden 1 time og 34 min. Den reducerede rejsetid vil gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse, oplyser Sund & Bælt.

Ny Masnedsundbro
Som led i den igangværende opgradering af jernbanen har A/S Femern Landanlæg, som er et datterselskab i Sund & Bælt, i samarbejde med Banedanmark og Aarsleff A/S, opført en ny Masnedsundbro. Den nye jernbanebro er en erstatning for den gamle bro, og er en del af den opgradering som A/S Femern Landanlæg er i gang med at foretage på strækningen mellem Ringsted og Rødby Havn. Dette indebærer blandt andet at der vil blive lagt dobbeltspor fra Vordingborg til Rødby herunder på den nye Masnedsundbro.

Fremdriften holdes
Helt overordnet holdes fremdriften på det samlede Femern Landanlæg projekt. Der har som forventet frem til august 2018 været et forbrug på 2,4 mia. kr., af det totale budget på 9,5 mia. kr.

Det totale budget indeholder en budgetreserve på 30%, der ved indgåelse af den seneste kontrakt er øget med yderligere 300 mio. kr., da den indgåede kontrakt er billigere end budgetteret.

Den samlede opgradering af de danske landanlæg ventes at være færdig i 2024 og klar til at håndtere den stigende trafik, som åbningen af den faste Femern forbindelse til Tyskland og resten af Europa vil medføre, oplyser Sund & Bælt.

 FAKTA:

Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby.

Opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skønnes samlet at koste 9,5 mia. kr. (2015-priser)

Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for jernbanelandanlæggene på dansk side.

Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr. heraf er der afsat 9,5 mia. kr. til udbygningen af de danske landanlæg.