Transportminister Benny Engelbrecht (th) bydes velkommen til Fehmarn LInk B2B Conference af direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Femern-projektet har flere store udbud på vej.

Det fremgik af Fehmarn Link Business B2B Conference i Rødbyhavn (09.09.21) med indlæg af en række af milliard-projektets nøglepersoner, bl.a. den danske transportminister Benny Engelbrecht.

På konferencen fik 650 deltagere fra fortrinsvis Danmark og Tyskland, men også yderligere otte europæiske lande en opdatering på projektets aktuelle status og oversigt over kommende udbud fra bygherren, Femern A/S og fra de udførende konsortier, Fehmarn Belt Contractors (FBC) og Femern Link Contractors (FLC).

Elektriske og mekaniske installationer
De kommende store udbud fra Femern A/S omfatter alle de elektriske og mekaniske installationer i selve tunnelen samt anlæggelse af den transformatorstation, der skal levere grøn strøm til togdriften gennem tunnelen samt til belysning og øvrige elektriske installationer.

Udbuddet af elektriske og mekaniske funktioner omfatter bl.a. ventilation, belysning, sikkerheds- og overvågningssystemer og kabler.

Teknisk direktør Jens Ole Kaslund oplyste på konferencen, at Femern A/S har prækvalificeret disse tre konsortier, der var repræsenteret på konferencen, til at deltage i udbuddet:

  • Braveco (Sverige, Frankrig, Danmark og Norge)
  • Femern Technical Contractors (Østrig, Tyskland, Holland og Schweiz)
  • SICE-Cobra (Spanien, USA, Sverige, New Zealand og Australien)

Kontrakten på de elektriske og mekaniske installationer ventes indgået i anden halvdel af 2022.

Transformatorstation i udbud
Det andet store udbud gælder anlæggelsen af en transformatorstation ved Rødbyhavn, der skal levere strømmen til togdriften gennem tunnelen samt til belysning og de mange elektriske installationer i tunnelrøret.

Femern A/S har også til dette udbud prækvalificeret tre konsortier:

  • Bravida-Efacec-GE-Consortium – Bravida Danmark A/S, EFACEC Engenharia e Sistemas S.A., Portugal og GE Energy Power Conversion GmbH, Tyskland
  • Elecnor – ELECNOR S.A., Spanien
  • Siemens-Aarsleff – Siemens Mobility A/S og Aarsleff Rail A/S, begge Danmark

Også denne kontrakt ventes indgået i anden halvdel af 2022.

FLC klar med yderligere opgaver
Femern Link Contractors (FLC), der bygger selve tunnelen, portalerne og ramperne har allerede indgået aftaler med en række underleverandører.

Det gælder bl.a. opførelse af tunnelfabrikken, betonproduktion, kontorbygninger og tunnelby, cementleverancer, hegn og porte, vagt samt adgangskontrol og overvågning.

Indenfor serviceområdet er bl.a. indgået aftaler med leverandører af bus-service, catering, rengøring, tøjvask, indkvartering og ambulanceassistance.

På konferencen oplyste projektdirektørerne Christian Lundhus & Hakim Naceur, at kommende leverancer indenfor maskiner og udstyr bl.a. omfatter telescoplifte, trucks med kraner, trailere og mobile betonpumper.

Betonleverancer omfattende cement, flyveaske, slagger og sand.

En oversigt over allerede indgåede aftaler og kommende udbud fremgår af denne PowerPoint, Femern Link Contractors præsenterede på FLBC.

Virksomheder kan registrere sig hos FBC
Også Fehmarn Belt Contractors (FBC) har allerede indgået aftaler med en række leverandører, og flere ventes den kommende tid.
Virksomheder, der ønsker at blive underleverandører til FBC kan registrere sig på konsortiets leverandørportal på denne webadresse: https://www.fehmarnbeltcontractors.com/procurement/

Se præsentationerne fra konferencen​​​​​

Femern A/S, Jens Ole Kaslund 

Femern Link Contractors, Christian Lundhus og Hahim Naceur 

Fehmarn Belt Contractors, Herm Pol 

Fehmarn Belt Contractors, Frank Stikkel 

FLBC-Femern-Belt-Development
Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development flankeret af projektdirektørerne Christian Lundhus og Hakim Naceur, Femern Link Contractors.