Med igangsættelsen af Nordeuropas største anlægsprojekt, Femern Bælt forbindelsen, tiltrækkes arbejdere i tusindvis og virksomheder fra hele Danmark til området omkring Rødbyhavn. 
Dette udløser et behov for private midlertidige boliger såvel som erhvervslokaler til virksomhederne de kommende otte år.
Samtidig peger flere analyser på, at udbuddet af erhvervsejendomme til salg er meget lille, og derfor forventes efterspørgslen på lejeboliger og erhvervslejemål at stige markant.

Ny internetportal
For at imødekomme dette behov lancerer Femern Belt Development nu internetportalen Femern Belt Housing & Facilities, som formidler kontakt mellem udlejere af private- og erhvervslejemål og potentielle lejere.

Forum for lejere og udlejere
Femern Belt Development modtager rigtig mange henvendelser fra lokale borgere, der har udlejningsboliger, sommerhuse, bed & breakfast etc., som de ønsker at eksponere for de mange tilflyttende medarbejdere på Femern Bælt-forbindelsen. Ligeledes kontaktes vi i stigende grad af virksomheder på jagt efter egnede erhvervslokaler i området. Derfor åbner vi nu formidlingsplatformen Femern Belt Housing & Facilities som et forum, hvor udlejere og lejere kan finde hinanden,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Gå til portalen
Femern Belt Housing & Facilities