Illustration: Femern AS

Tunnelportalen er selve indgangen som i fremtiden vil lede biler, lastbiler og tog fra land og ned i selve tunnelen.

Den 5. maj 2022 var en stor milepæl i byggeriet af Femern-forbindelsen. Fra at have udført en masse forberedende arbejder, blev der nemlig torsdag taget første spadestik til byggeriet af første del af den egentlige fremtidige tunnel, nemlig selve portalen, hvorigennem trafikken i fremtiden skal ledes ind i tunnelen. 

Det er en stor milepæl for os. Byggeriet af fabrikken, arbejdshavnen og tunnelbyen har fyldt meget, og det vil det fortsat gøre et stykke tid, men fra nu af arbejder vi også direkte med selve tunnelportalen”, siger Henrik Påske Rasmussen, Division Manager, Lolland fra FLC, i en pressemeddelelse.

Visualisering af Femern-tunnelen
Den kæmpe byggeplads i Rødbyhavn er et imponerende syn! Men det kan godt være lidt abstrakt faktisk at forestille sig, hvor nedkørslen til tunnelen faktisk kommer til at ligge. Med opførelsen af portalen, bliver det nu synligt nøjagtigt hvor indgangen til tunnelen kommer til at være.
Byggeriet af tunnelportalen vil snart være én af de tydeligste tegn på, at byggeriet skrider hurtigt frem. Der er mange års arbejde forude, men inden længe vil man kunne se facaden til verdens længste sænketunnel”, siger Christian Kaas Oldenburg, Projektchef hos Femern A/S.

Klar til tilkobling af første tunnelelement i 2023
Tunnelportalen opføres på dansk side hovedsageligt på et 550 x 300 meter inddæmmet areal ud for kysten, og byggeriet af portalområdet alene forventes at beskæftige mellem 150 og 200 arbejdere. Portalen skal stå klar til tilkobling af det første tunnelelement i 2023. 
Byggeriet af den tilsvarende portal på tysk side, forventes igangsat i 2023.