Femern A/S har prækvalificeret fire store internationale konsortier til at konkurrere om opgaven med at udstyre Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland med avanceret teknologi og elektronik til 5,5 mia. kr.

Det omfattende udbud stiller store krav til konsortierne dels inden for styresystemer og software, dels for de fysiske installationer i tunnelen. Styresystemerne og softwaren skal kunne overvåge og kontrollere de mange elektriske og mekaniske installationer i tunnelen og sikre en effektiv drift og vedligeholdelse. Kontrakten udbydes som en totalentreprise til ca. 5,5 mia. kr.

Internationale konsortier
Fire konsortier har kvalificeret sig til det videre forløb frem mod en endelig tildeling af opgaven. Det drejer sig om følgende konsortier:

  • -  ABB-Saipem (Norge, Italien, Danmark, Schweiz)
  • -  Braveco (Sverige, Frankrig, Danmark, Norge)
  • -  Femern Technical Contractors (Østrig, Tyskland, Holland, Schweiz)
  • -  SICE-Cobra (Spanien, USA, Sverige, New Zealand, Australien)

Udfordrende teknologiopgave
”Byggeriet af Femern-tunnelen er godt i gang. Nu er tiden inde til at starte udbuddet af de omfattende elektriske og mekaniske systemer inde i selve tunnelen. Vi er meget tilfredse med de konsortier, der har stillet sig til rådighed for den udfordrende teknologiopgave,” siger adm. direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær.

Foreløbigt tilbud i år
Som en del af udbudsprocessen vil Femern A/S lægge afgørende vægt på tilbudsgivernes evne til at sikre, at Femern-tunnelen fremtidssikres med grønne og klimavenlige løsninger.

Femern A/S forventer at modtage et foreløbigt tilbud fra de bydende inden udgangen af 2021 og et endeligt tilbud i midten af 2022. Tildeling af kontrakten ventes at finde sted i efteråret 2022 med opstart af installationsarbejderne i starten af 2023.